Gjøvik kommune

Aktuelt

Influensavaksine 2021

Kommunen tilbyr vaksine til innbyggere i risikogruppene. 

Hvem bør ta vaksinen?

Legekontorene i Gjøvik tilbyr influensavaksinering for egne pasienter i følgende risikogrupper:

  • Alle over 65 år 
  • Beboere i omsorgsbolig
  • Barn og voksne med hjerte- og lungelidelser, diabetes, lever- eller nyresvikt, nevrologisk sykdom, svekket immunforsvar (samt deres pårørende), svært alvorlig fedme eller annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko (etter vurdering av lege)
  • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko.

Andre innbyggere må vente på vaksine på resept til etter 1.desember.2020. 

Bestill time 

Ta kontakt med ditt fastelegekontor for å bestille time.

Jeg har ingen fastlege på Gjøvik

Pasienter i risikogrupper uten fastlege kan kontakte helsestasjonen. 

Kommunen organiserer vaksinasjon av egne ansatte og beboere på sykehjem. 

Hvordan virker vaksinen? 

  • Vaksinen lærer kroppen å forsvare seg mot influensaviruset.
  • Vaksinen gis som én dose med sprøyte.
  • Det tar 1-2 uker før vaksinen begynner å virke

Etter vaksinasjon 

  • Mange får litt vondt på stikkstedet og det kan bli litt rødt og hovent.
  • Enkelte får feber, vondt i musklene eller føler seg litt syke.
  • Dette forsvinner av seg selv etter 1-2 dager.

Les mer om selve vaksinen hos Folkehelseinstituttet