Gjøvik kommune

Aktuelt

Informasjon om flom i Mjøsa

På denne siden finner du oppdatert informasjon om flomsituasjonen i Gjøvik kommune. 

Informasjon om vannstanden i Mjøsa

Oppdatert informasjon 23.juni klokken 21:00:

  • Vannstanden i Mjøsa tirsdag ettermiddag 23. juni er ca. 123,8 moh i NN2000 (tilsvarer 123,6 m i NN1954 og 5,8 m i lokal skala).
  • Vannstanden har steget 12 cm siste døgn. Vannstanden er nå på såkalt gult nivå.

Forventes at Mjøsa vil stige til 

Det er fortsatt en god del snø i fjellet som skal smelte, og det er stor vannføring høyere opp i Gudbrandsdalslågen. Det forventes derfor at Mjøsa vil fortsette å stige til såkalt oransje nivå mellom 124,0 og 124,4 m. Dette tilsvarer ca. 6,1 – 6,5 m på lokal skala.

Til sammenligning var flomvannstanden i 2018 ca. 6,65 m, og under «Vesleofsen» i 1995 ca. 7,9 m på lokal skala.

Flere utsatte områder

Med en forventet flomtopp mellom 124,0 og 124,4 m er disse stedene ekstra utsatt:

  • Parkeringsplassen på CC
  • Bryggevegen 
  • Bygninger i Fredevika

Gode råde til innbyggere 

  • Hold deg oppdatert om situasjonen
  • Redd unna eiendeler i tide hvis eiendommen din er flomutsatt
  • Ha god dialog med forsikringsselskapet ditt. Hvis din eiendom ligger utsatt til, må du sørge for god dialog med ditt forsikringsselskap om mulige skadeforebyggende tiltak. 

Kommunens ansvar 

Kommunen har ansvar for å ivareta sikkerheten og tryggheten for innbyggerne i kommunen.

I tillegg vil kommunen gjennomføre tiltak på egne anlegg, som kommunale bygninger, veger og vann- og avløpsnettet. Vi stenger nå også de nedgravde avfallsbrønnene (molokk) langs stranda.

Kommunen vil så langt råd er, sørge for fremkommelighet slik at huseiere har tilgang (ikke nødvendigvis kjøreveg) til egen bolig fra kommunal veg. Statens vegvesen har ansvaret for riksveger og Innlandet fylkeskommune har ansvaret for fylkesveger.

Trenger du sandsekker? 

Gjøvik kommune har kjøpt inn tomme sandsekker. Innbyggere/bedrifter kan fylle sekkene med sand fra eget sand-depot i Stampevegen.

Kommunen har ikke lensepumper for utleie.

Hold deg oppdatert