Gjøvik kommune

Aktuelt

Informasjonsmøte om arbeidet med ny reguleringsplan for Askimfeltet

Askim Utvikling AS og Gjøvik kommune inviterer til åpent møte om arbeidet med ny reguleringsplan for Askimfeltet.

 • Tidspunkt: Tirsdag 8. september kl. 18:00-19:30
 • Sted: Folkets Hus, Nyvegen 24, Hunndalen

Program 

 • Kort innledning
 • Presentasjon av planarbeidet med ulike tema (bebyggelse, vegløsning, vann/avløp, overvann, støy, mm)
 • Innspill fra deltakerne og diskusjon
 •  Avslutning

Vi noterer oss innspillene som kommer fram underveis i møtet, og vil i etterkant av møtet vurdere disse sammen med de andre innspillene som vi har mottatt ved oppstartsvarslingen.

Smittevernregler

 • Hvis du er syk må du bli hjemme
 • Alle må holde minst 1 meters avstand hvis de ikke holder til i samme husstand
 • Alle må ha god håndhygiene (desinfeksjonsmiddel blir brukt ved inngang)

Påmelding

Du må melde deg på til møtet i forkant med navn og telefonnummer. Møterommet har plass til 40 deltakere + arrangører. På grunn av kapasiteten oppfordrer vi til at man melder på bare en person pr. husstand eller organisasjon.

Send påmelding til: 

Frist for påmelding er 7.september 2020. 

Om arbeidet med reguleringsplanen 

Planlegging for boligområdet har vist seg å være mer krevende enn forutsatt, og i den senere tid er det også blitt byttet plankonsulent for arbeidet. Av denne grunn holder vi for tiden på med å samle inn mest mulig grunnlagsinformasjon som vi skal bruke i den videre planleggingen. Det åpne møtet er nyttig for å sikre at vi får gode innspill og nyttig lokalkunnskap om området inn i det videre arbeidet.

 • Tiltakshaver er Askim Utvikling AS. 
 • Utbygging av hovedveger og infrastruktur vil skje i et samarbeid mellom tiltakshaver og Gjøvik kommune.
 • Arbeidet frem til nå har i all hovedsak dreid seg om å se på ulike løsninger for vegen Askimvegen og øvrige vegsystem og utbyggingsmønster i planområdet. 
 • Arbeidet med å etablere ny trasé for Askimvegen er avklart rent teknisk etter en lengre prosess for å bearbeide og tilpasse denne. Det vil være behov for tomteerverv i denne forbindelse.

Mer informasjon om reguleringsplanen og dokumenter finner du med å trykke på denne lenken.