Innfører ekstraordinær båndtvang likevel

Viltnemnda ombestemte seg og innfører likevel ekstraordinær båndtvang for hunder. 

Mye snø gir utfordringer for rådyr og annet hjortevilt.  Fredag 5. januar vurderte viltnemnda at det ikke var nødvendig å innføre ekstraordinær båndtvang i kommunen. De sa da at de skulle vurdere situasjonen fortløpende. Kvelden mandag 8. januar gjorde de om vedtaket og Gjøvik kommune har nå ekstraordinær båndtvang for hunder. 

Det er store snømengder og viktig å ta hensyn til vilt som har ekstra utfordringer nå. Særlig rådyr sliter med å ta seg fram på grunn av snøen. 

Hunder som viser interesse for vilt og vil, eller kan komme til å jage vilt, skal være under kontroll. Dette er hundeeiers ansvar. 

Hundelovens paragraf 3 og naturmangfoldslovens paragraf 15 regulerer hundeeiers ansvar i forhold til vilt. 

Lov om forsvarlig hundehold (hundeloven) - Lovdatas hjemmeside

(Utdrag fra hundeloven under.)

Hundeholderen skal:

  • forebygge og vise aktsomhet for å unngå at hunden blir satt i en situasjon der den kan gjøre skade på folk, dyr, eiendom eller ting.
  • sørge for at hunden eller hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, dyr, miljø eller andre interesser.

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) - Lovdatas  hjemmeside

Naturmangfoldloven paragraf 15 sier at unødig jaging av dyr skal unngås.

Artikkelen ble oppdatert 9. januar.