Klart for neste trinn i Strandgata

20. mars starter arbeidet med neste trinn av utbedringen av Strandgata - over og under bakken.

Strandgata (fylkesveg 33) ble i 2021 bygget om på strekningen mellom krysset med Parkgata/Hunnsvegen og krysset med Nils Ødegaards gate.

Strekningen som ligger nord for krysset med Hunnsvegen var den aller første delen av vegen utbedret. I februar 2021 fortsatte arbeidet med å ruste opp gata sørover mot krysset med Niels Ødegaards gate. Denne vegen ble åpnet igjen i oktober 2021 etter et halvt år med arbeid. 

Strekningen mellom de to lyskryssene ble bygget om for å gjøre gata bedre framkommelig for fotgjengere, syklister og busser.

Nå fortsetter neste etappe mellom Niels Ødegaards gate og Østre Totenveg. Det er altså ikke slik at noe skal graves opp igjen, men arbeidet fortsetter med en ny strekning - akkurat som planen og pengene som følger med.

Foto av fungerende ordfører i Gjøvik, Anne Bjertnæs, prosjektleder i Gjøvik kommune, Christian Rio Jørgensen og byggeleder i Innlandet fylkeskommune, Hallstein Bjørke Brovold som står i Strandgata og viser hvor neste trinn på arbeidet starter.  - Klikk for stort bilde20. mars starter arbeidet med neste del av Strandgata. Fungerende ordfører Anne Bjertnæs, prosjektleder i Gjøvik kommune, Christian Rio Jørgensen og byggeleder i Innlandet fylkeskommune, Hallstein Bjørke Brovold (til høyre) viser hvor arbeidet starter nå. Annika Birkelund

Bedre for myke trafikanter 

Strandgata er,  som det andre navnet, fylkesveg 33, tilsier en fylkesveg, og det er Innlandet fylkeskommune som eier vegen og bidrar mest med arbeidet som skal gjøres. Fylkeskommunen er ansvarlig for det som skal gjøres over bakken, og det er særlig gående og syklende som kan glede seg over resultatet, som skal stå ferdig i månedsskiftet oktober/november.

De som har gått fra undergangen ved Østre Totenveg og nordover kan ikke ha unngått å se hvor nedslitt fortauene er - og flere av kryssene er ikke akkurat godt lagt til rette for myke trafikanter. I tillegg til nye fortau, blir det sykkelvegen forlenget fra Niels Ødegaards gate og sørover.

Det blir også ny gatebelysning og beplantning i tillegg til at vegen justeres for å gjøre det enklere for kollektivtrafikken å komme fram.

Skifter ut 100 år gamle rør

Når fylkeskommunen først skal utbedre vegen, benytter både Elvia Gjøvik kommune anledningen til å gjøre sine utbedringer. Kommunen skal skifte ut de nesten 100 år gamle vann- og avløpsrørene i bakken. Dette arbeidet er beregnet til å koste 10 millioner kroner.

- Det er helt nødvendig å gjøre denne jobben, og vi har et godt samarbeid med fylkeskommunen slik at vi slipper å grave unødvendig, sier prosjektleder for Gjøvik kommune, Christian Rio Jørgensen.

Dette er fordelene med nye rør: 

  • Et velfungerende vann og avløpsnett bidrar til bedre, god samfunnssikkerhet og beredskap.
  • Vi reduserer risiko og fare for forurenset drikkevann.
  • Vi reduserer risiko for at du mister vannet på grunn av ledningsbrudd.
  • Vi unngår vannskader i gater og kjellere som følge av ledningsbrudd.
  • Vi reduserer lekkasjer på drikkevannsforsyningen og sparer strøm, drift og miljø ved at forbruket reduseres. Av alt drikkevann vi pumpet opp fra Mjøsa i 2022 lekket det ut ca. 40 prosent på vegen fram til forbruker.
  • Vi reduserer mengden avløpsvann som skal renses. I dag lekker det inn store mengder vann fra grunnen inn i våre avløpsrør noe som er svært uheldig for belastningen på renseanlegget vårt.
  • Vi reduserer risiko for at brannvesenet mister vannet ved slokking av branner.

Sørgående felt i Strandgata stenges

Det er ikke til å unngå at arbeidet med Strandgata vil berøre trafikantene. Sørgående felt vil bli stengt i hele perioden fram til oktober/november. Fylkeskommunen har lagt opp til at trafikken sørover skal gå via Jernbanesvingen.

Enkelte bussavganger blir berørt, men foreløpig er det ikke klart hvordan Innlandstrafikk vil håndtere dette.

Busstoppet i sørgående retning vil bli omgjort til kantstopp, og plasseres mellom Olavs Gate og rundkjøringen. Stoppet på andre siden av veien blir uforandret.

Krysset Strandgata/Niels Ødegaards gate skal også utbedres, blant annet med tanke på tungtransporten som skal inn til Hunton.

- Mye av arbeidet vil jo foregå i skoleferien, som i år er ni uker lang, og dette er godt gjennomtenkt. Vi vil jo at ulempene for innbyggerne skal være minst og kortest mulig, sier byggeleder i fylkeskommunen, Hallstein Bjørke Brovold.

Skal bli god skilting

Byggelederen lover god skilting gjennom hele perioden, og er også lydhør for innspill undervegs i prosessen.

- Ser vi at skiltingen er mangelfull eller kan misoppfattes, vil vi gjerne ha beskjed, sier Bjørke Brovold. Han understreker også at kjøremønsteret i vegen vil være det samme når arbeidet er ferdig i høst.

Fungerende ordfører i Gjøvik kommune, Anne Bjertnæs, er glad for at fylkeskommunen prioriterer å bruke mange millioner kroner for å gjøre byen enda bedre.

– At sykkelveien blir forlenget og situasjonen for myke trafikanter blir bedre, er jo veldig bra i seg selv. Når i tillegg vann- og avløpsnettet blir nytt er jo dette en vinn-vinn-situasjon for alle parter, mener Bjertnæs.

Hun understreker at hun vet at det alltid er litt vanskelig både for næringsdrivende og trafikantene når gater er stengt, og kjøremønsteret legges om.

– Samtidig er det et tegn på at det skjer noe, at det er utvikling. Vi får jo ikke utviklet denne byen hvis ikke kan ha noen gravemaskiner eller dumpere innimellom, sier Bjertnæs.