Gjøvik kommune

Aktuelt

Kokepåbud i Bybrua

Kokepåbudet i opphevet. Vannprøver viser at vannet er friskmeldt. 

Det er kokepåbud av vann for eiendommer fra Odnesvegen 425 til Tobruvegen.

Det er problemer med vannkvaliteten og kommunen har innført kokepåbud med umiddelbar virkning. Det vil bli gitt nytt varsel når påbudet oppheves.

Hvis vannet er misfarget, la vannet kaldt vann renne til det blir klart.

Vi beklager eventuelle problemer dette medfører.

For nærmere informasjon, kan du ringe Roar Bustebakke 913 87 024.