Gjøvik kommune

Aktuelt

Kommunal kompensasjonsordning til lokalt næringsliv

Gjøvik kommune har blitt tildelt 6,3 millioner  kroner av regjeringens krisepakke for å kompensere lokalt næringsliv som har vært særlig rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak i 2020 og/eller 2021.

Oppdatert informasjon 28. april:  Vi har mottatt 63 søknader til kompensasjonsordningen for lokalt næringsliv som har vært særlig rammet av korona og smittevernstiltak. Vi er i gang med saksbehandlingen, og vi trenger mai til å få behandlet alle. Svar vil bli sendt så fort alle søknadene er behandlet, og de som får innvilget støtte vil få den utbetalt støtten raskt.

Om ordningen

Målet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter og kompensere bedrifter som har falt helt eller delvis utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Ordningen gjelder særlig støtte til virksomheters kostnader eller tap som følge av smittevernstiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Vilkår for å søke 

 1. Bedriften må har operativ virksomhet i Gjøvik kommune og være berørt av smitteverntiltak.
 2. Bedrifter uten ansatte kan ikke søke. Unntak er enkeltpersonsforetak og ansvarlige selskaper der foretakets inntekt er minst en av deltakernes hovedinntekt.
 3. Bedriften kan ikke være skyldig forfalt skatt eller offentlig avgifter. Skatteattest vedlegges.
 4. Bedriften kan ikke være under konkursbehandling/avvikling.  
 5. For å kunne motta støtte må bedriften oppfylle ett eller flere av følgende punkter:
  • Han en omsetningsnedgang på minst 30%.
  • Hatt store kostnader med smitteverntiltak.
  • Gjennomført omstilling og utvikling som har medført økte kostnader.
  • Falt utenom nasjonale støtteordninger.

Bedrifter kan motta støtte på inntil 75 % av godkjente kostander/tap, maksimalt 100 000 kroner. Unntak for virksomheter som søker på vegne av flere bedrifter. Nivået på støtte avhenger av hvor mange som søker.

Slik søker du 

Du søker om midler ved å registrere og fylle ut søknadsskjema på regionalforvaltning.no. 

Søk om støtte - Kompensasjonsordning for lokalt næringsliv

Opprett bruker (hvis du ikke allerede har bruker) – Logg inn. Søk støtteordning – Søk Gjøvik  kommune og velg Kompensasjonsordning for lokalt næringsliv.

Fyll ut søknadsskjema så nøyaktig som mulig:

 • Kontaktopplysninger
 • Informasjon om økonomi, her må det beskrives kostnader og tap som ønskes kompensert
 • Informasjon om mottatt offentlig støtte de siste 3 år

Husk å legge ved dokumentasjon til søknad 

 • Kort beskrivelse av bedriftens situasjon som viser tapte inntekter/økte kostnader som følge av smitteverntiltak.
 • Regnskap for 2019 og 2020 (2020 regnskap trenger ikke være godkjent).
 • Skatteattest.

Søknadsfrist 

Søknadsfristen var den 18.april 2021, 

Hvordan blir søknadene behandlet? 

Søknadene behandles i tråd med EØS-regelverket om offentlig støtte. Tilskuddet gis i all hovedsak som «bagatellmessig støtte», hvilke innebærer at bedriften ikke kan ha mottatt offentlig tilskudd på over 200 000 euro i løpet av siste tre-års periode.

Vi har mottatt 63 søknader til kompensasjonsordningen for lokalt næringsliv som har vært særlig rammet av korona og smittevernstiltak. Vi er i gang med saksbehandlingen, og vi trenger mai til å få behandlet alle. Svar vil bli sendt så fort alle søknadene er behandlet, og de som får innvilget støtte vil få den utbetalt støtten raskt.

Utbetaling av tilskuddet 

Tilskuddet utbetales senest i begynnelsen av juni til kontonummeret som oppgis i søknaden.

Ta gjerne kontakt med oss