Gjøvik kommune

Aktuelt

Kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Gjennom statsbudsjettet 2021 - kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter, har Gjøvik kommune mottatt 2 565 000 kroner til fordeling til lokalt næringsliv.

Målet med ordningen er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter.

Søknadsfrist 16. januar 2022 klokken 23.59.

Bedrifter i følgende bransjer kan søke

 • Serveringsvirksomhet
 • Overnattingsvirksomhet
 • Reiseliv (for eksempel reisebyråer, reisearrangører)

Bedrifter som er etablert i 2020 innen disse bransjene kan også søke. Det vil vektlegges om søker har falt helt eller delvis utenfor øvrige kompensasjonsordninger, og har mistet kundegrunnlaget som følge av smittevernstiltak.

Ordningen omfatter

 • Tapt omsetning i desember 2021.
 • Økte kostnader for eksempel som følvge av smitteverntiltak.

Kriterier

 • Støtten beregnes forholdsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelig midler til fordeling – begrenset til maksimalt 300 000 kroner pr. virksomhet.
 • Virksomheten må ha operativ virksomhet i Gjøvik kommune.
 • Bedrifter uten ansatte kan ikke søke. Unntak er enkeltpersonforetak og ansvarlig selskaper der foretakets inntekt er minst en av deltakernes hovedinntekt.
 • Kommunen er pålagt et ansvar for at det vurderes totalt tildelt støtte til konsern, der selskapet som mottar støtte er en del av et slikt.

Krav til søknaden

 • Foreløpig regnskap for desember 2021 sett opp mot desember 2019, eventuelt 2020.
 • Årsregnskap for 2019 og 2020.
 • En beskrivelse av bakgrunnen for søknaden som omhandler hvorfor søker har omsetningssvikt og/eller merkostnader og en spesifisering av tapt omsetning og/eller merkostnader i løpet som viser hvordan søker har kommet frem til søknadsbeløpet.
 • Egenerklæring og informasjon om alle mottatt offentlig støtte (fylles ut i skjemaet). Om selskapet er en del av et konsern må det oppgis både hvor mye selskapet isolert sett har mottatt og hvor mye konsernet har mottatt.
 • Egenerklæring om foretaket er i økonomiske vanskeligheter (fylles ut i skjemaet).

Søknaden er basert på tillit, men bekreftelse fra regnskapsfører/revisor kan etterspørres.

Slik søker du

Søknad opprettes på www.regionalforvaltning.no.

 1. Opprett bruker (hvis du ikke allerede har brukerid) og velg «Logg inn».
 2. Legg inn «Gjøvik» i søkefeltet og velg «Gjøvik kommune – Kommunal kompensasjonsordning – utlysning nr. 1 2020».
 3. Fyll ut søknadsskjema så nøyaktig som mulig.

Søknadsfrist 16. januar 2022 klokken 23.59.

Utbetaling av tilskuddet

Tilskuddet utbetales så raskt saksbehandlingen av alle søknaden er gjort.

Kontaktpersoner i Gjøvik kommune

Stine Røen: stine.roen@gjovik.kommune.no

Katrine Hveem Gjørvad: katrine.hveem-gjorvad@gjovik.kommune.no