Gjøvik kommune

Aktuelt

Markering av Verdensdagen for psykisk helse

Alle har en psykisk helse! Hver enkelt av oss har en psykisk helse, og den må vi være bevisste på å ivareta. Å ikke ivareta sin psykiske helse kan gi vansker med å finne en trygg forankring i livet.

Verdensdagen har som mål å bevisstgjøre viktigheten av å styrke den psykiske helsen så man er bedre rustet til å møte livets utfordringer.

Kom innom vår stand 10.oktober på CC

På lørdag 10.oktober står vi stand sammen Mental Helse Gjøvik på CC Gjøvik fra klokken 12:00 - 16:00. Vi vil stå ved informasjonsskranken i første etasje. Kom gjerne innom for en prat. 

Grunnet smittevernhensyn vil det ikke i år bli arrangert noe arrangement i Gjøvikhallen som i fjor. 

Årets tema: «Spør mer»

De fleste av oss setter pris på å bli spurt om hvem vi er, hvordan vi har det, og hva vi liker å drive med. Noen ganger trenger og ønsker vi mer oppmerksomhet. Ved å vise in­teresse og vennlig nysgjerrighet ovenfor andre vil du bidra til at personen blir sett. Du kan også oppdage nye sider ved deg selv ved å spørre og lytte. En måte å vise interesse på, er å spørre mer. I 2020 vil vi derfor oppfordre alle til å spørre mer.

Vær oppmerksom. Vise interesse. Spør mer.

Trenger du noen å snakke med? 

  1. Snakk med noen du stoler på
  2. Snakk med fastlegen, eller ring den lokale legevakten på 116 117
  3. Ved behov for akutt hjelp ring 113

Andre døgnåpne hjelpetelefoner: