Melder om store nedbørsmengder, rødt farenivå

Det er meldt om svært mye regn mandag og tirsdag. Vi ber deg derfor om å sikre hus og hjem mot overvann og vann på avveie.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut farevarsel på rødt nivå for flom og for jord- og flomskred. Varselet er for mandag 7. og tirsdag 8. august og gjelder hele Innlandet. 

Ifølge værvarselet er det mulig at det kan komme over 70 millimeter regn i løpet av mandag og tirsdag. Derfor er det viktig at du som innbygger forbereder deg og sikrer deg mot eventuell flom.

Sikre egen eiendom og private veger!

Hold deg oppdatert om situasjon og husk at du selv må sikre egen eiendom og private veger mot overvann og flom. Vi i Gjøvik kommune vil også minne om at stikkrenner under private avkjøringer fra kommunal veg, er huseiers ansvar.

Dette kan du gjøre: 

  • Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder, for eksempel i kjellere, biler, campingvogner langs elver og bekker.
  • Det er viktig at du renser stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord, grus, kvist og løv slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. 
  • Sørg for at stikkrenner under avkjøringen fra offentlig veg til eiendommen din er åpne. Dette er den enkelte grunneier/huseiers ansvar.
  • Se til at ikke kvister eller løv stenger for vannet i avløp og mindre bekker. 
  • Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Har du behov for bistand til å sikre dine verdier, må du kontakte ditt forsikringsselskap. Ved fare for liv og helse, kontakt nødetatene

Mer informasjon

Du kan lese mer om flomvarselet på nettsiden varsom.no.

Du kan også finne informasjon om beredskap og flomvarselet på nettsidene til Statsforvalteren i Innlandet.