Møte om erstatningsordninger for landbruket

Uværet "Hans" har påført skade på både veger, jordbruksarealer, og tørkesituasjonen tidligere i sommer har gjort at avlingsmengdene er vesentlig redusert noen steder.

Landbrukskontoret ønsker deg velkommen til et møte der du vil få oppdatert informasjon om erstatningsordningene for naturskade og avlingsskade.

Tid: Tirsdag 5. september
Sted: Gjøvik rådhus, eller Teams om du ikke kan møte opp fysisk

Program

Det blir servert kaffe og noe å "biteti". Det blir mulig å stille spørsmål om Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP), og til slutt vil vi få høre litt om nettverksbygging.

  • 18:30-19:30: Oppmøte og kaffe/kaker, muligheter for småprat.
  • 19:30-20:00: Naturskadeordningen for jord- og skogbruk v/Bjørnar Ansnes, Landbruksdirektoratet. Teams.
  • 20:00-20:45: Avlingsskade-erstatningen og avklaring rundt RMP v/Lars Martin Hagen, Statsforvalteren i Innlandet.
  • 20:45-21:00: Nettverksbygging v/Tore Jevnaker/NLR. Teams.
  • 21:00: Slutt

Parkering

For dere som kommer med bil er det best å parkere på Mjøsstranda, da det er mange stengte veger rundt rådhuset for tiden.

Delta via Teams

Om du ikke kan møte opp fysisk, kan du delta via Teams.

Bli med på møtet via Teams