Nå kan du foreslå medlemmer til rådene våre

Vi trenger forslag til representanter til eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne til neste kommunestyreperiode.

I september er det ny kommunestyrevalg og ny periode for politikerne starter i oktober. For perioden 2023-2027 skal det nye kommunestyret velge representanter til de lovpålagte rådene. Dette er:

  • Eldrerådet
  • Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  • Ungdomsrådet - som velges hver år

Vi oppfordrer lag og organisasjoner som representerer eldre og personer med nedsatt funksjonsevne til å foreslå medlemmer til rådene.

I Gjøvik består hvert av rådene av to folkevalgte representanter med vara og fire representanter med vara fra aktuelle organisasjoner.

Ungdomsrådet velges på en litt annen måte og har sin egen struktur.

Slik sendere dere forslag

Vi vil gjerne at dere sender forslagene på epost til postmottak@gjovik.kommune.no eller via brev til Gjøvik kommune, postboks 630, 2810, merkes politiske råd.

Dere må skrive navn på den/de som foreslås og hvilket råde forslaget er til. Vi må også ha navn, kontaktinformasjon (telefon, epost) og fødselsdato til den/de som er foreslått. I tillegg vil vi ha en signert bekreftelse på at vedkommende samtykker til å stille til valg.

Fristen er 15. september.