Gjøvik kommune

Aktuelt

Nytt Nav-tilbud til unge

Aktivitetstilbud som er tilpasset hver enkelt skal hjelpe flere unge ut av sosialhjelp og inn i jobb. For å lykkes søker Nav råd og bistand av de som har vært i denne situasjonen sjøl.

Nav-kontorene i Gjøvikregionen ønsker å gjøre endringer på dagens ordning rundt sosialhjelp og aktivitetsplikt og trenger derfor hjelp. De trenger de som har erfaring med aktivitetsplikt og som har lyst til å bidra til at dagens tilbud blir bedre, mer målrettet og meningsfylt for de som faktisk har aktivitetsplikt nå.

Nav ønsker de som har kjent aktivitetsplikten på kroppen, som har noen tanker om hva som virker og hva ungdommer trenger for å komme seg raskere ut i arbeid.
De trenger ca. ti personer som har lyst til å følge prosjektet. Deltakerne skal sitte i en referansegruppe. Denne skal diskutere prosjektet og gi innspill til hvordan tiltak skal utformes. To av deltakerne plukkes ut for en timebasert arbeidsavtale.


Kriteriene for å være med
Du må være under 30 år og ha erfaring med NAV systemet fra du var mellom 18 og 30 år. Du må være villig til å delta i prosjektet og dele dine erfaringer og komme med dine tanker om hva som NAV kan bli bedre på.


Egenskaper:

 • Reflektert
 • Villig til å dele egne erfaringer
 • Ønske om å samarbeide
 • Ønske om å gjøre en forskjell for andre
 • Er eller har vært i kontakt med NAV i Gjøvikregionen over en lengre periode
 • Vært i aktivitetsplikt

For de som gis en arbeidsavtale gjelder:

Arbeidsoppgaver:

 • Være med på å utvikle gode planer for aktiv brukermedvirkning i prosjektet
 • I samarbeid med prosjektmedarbeider lede referansegruppe
 • Bidra til å profilere prosjektet.

En del av jobben blir også å delta i et opplæringsprogram på Høgskolen i Innlandet som foregår fra februar til april 2021. Dette er lagt opp med tre samlinger  av to dager.
Har du vært i kontakt med NAV over en lengre periode og mottatt oppfølging? Har du lyst til å bidra til å hjelpe andre i samme situasjon? Da kan du være den vi leter etter! NAV kontorene i Gjøvikregionen samarbeider om et prosjekt for å videreutvikle tilbudet vi i dag gir innenfor aktivitetsplikten for de som mottar økonomisk sosialhjelp. I den forbindelse ønsker vi din hjelp!
Nav tilbyr:

 • Tilbud om opplæring i samarbeid med HINN
 • Lønn på timebasis


Kontaktinfo:
Er du interessert og har lyst til å delta?
Henvend deg til prosjektmedarbeider Oda Kristine Sveen.
Dette gjør du enten via mail: oda.kristine.sveen@nav.no eller på tlf. 40 46 89 30
Frist for å melde interesse: 11.01.2021