Østre og Vestre Totenveg åpner igjen

Fra mandag morgen 21. august åpner Østre og Vestre Totenveg igjen som planlagt med toveistrafikk.

De to vegene har vært stengt siden 19. juni fordi det er lagt nye vann- og avløpsledninger i deler av Vestre Totenveg og i kryssområdet mellom Vestre Totenveg og Østre Totenveg.

Ber trafikantene ta hensyn

- Det vil fortsatt foregå arbeider på fortauene og trafikantene vil kunne oppleve noe ventetid på grunn av anleggstrafikk. Vi håper trafikantene tar hensyn til dette når de ferdes i området, sier byggeleder Hallstein Bjørke Brovold i Innlandet fylkeskommune.

Sykle og gå om Tongjordet

Fortauet langs Vestre Totenveg fra Lundsgate og nordover mot anleggsområdet blir stengt en periode. Her er anbefalingen å gå og sykle over Tongjordet.

Skifter ut vann- og avløpsledninger

Innlandet fylkeskommune er godt i gang med å ruste opp søndre del av Strandgata hvor Gjøvik kommune samtidig skifter ut vann- og avløpsledningene.

Det er planlagt at alt arbeidet skal være ferdig i slutten av oktober. Da blir også sørgående felt i Strandgata åpnet.