Parkeringshus og studentboliger i Røverdalen utsettes ytterligere

Gjøvik kommune og Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim utsetter ny konkurranse om bygging av parkeringshus og studentboliger i Røverdalen. Årsaken er et overopphetet marked for byggematerialer og usikkerhet knyttet til utviklingen rundt kostnadsrammen for studentsamskipnadenes bygging av studentboliger.

Gjøvik kommune og Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) så seg i fjor høst nødt til å avlyse konkurransen om bygging av parkeringshus og studentboliger i Røverdalen, fordi ingen av entreprenørene som deltok i konkurransen klarte å komme med et tilbud som var innenfor kostnadsrammene som lå til grunn for konkurransen.

Det er to klare grunner til at det endte slik, sier boligdirektør i Sit, Lisbeth Glørstad Aspås. Den ene er den galopperende prisveksten på byggematerialer de siste månedene, og den andre er at kostnadsrammen det må bygges innenfor for å utløse tilskudd fra Kunnskapsdepartementet til bygging av studentboliger ikke justeres fra tidspunktet tilskuddet gis til bygget er realisert.

Siden konkurransen ble avlyst har prisene på byggematerialer bare fortsatt å øke, blant annet som følge av krigen i Ukraina, som involverer to store leverandørland.

Velger å utsette ny konkurranse til høsten

Slik situasjonen er i dag, vurderer vi det som uklokt å utlyse ny konkurranse nå. Derfor velger vi å utsette denne beslutningen til over sommerferien. Sit er fortsatt fullt innstilt på å realisere prosjektet i Røverdalen, avslutter Aspås.

Gjøvik kommune stiller seg bak de faglige vurderingene som er fattet av Sit i forbindelse med videre fremdrift på prosjektet. Det er nå en ekstraordinær situasjon i markedet for materialer og det fremstår fornuftig å avvente til markedet har stabilisert seg. Vi mener at dette vil vi bedre forutsetninger for å få en god konkurranse på prosjektet, sier eiendomssjef i Gjøvik kommune, Morten Normann.