Gjøvik kommune

Aktuelt

Planlagt utslipp av avløpsvann i Mjøsa

Gjøvik kommune foretar nødvendig vedlikehold av avløpspumpestasjonen i Bryggevegen i perioden mandag 21.-onsdag 23. september.

Det vil kunne bli inntil tre døgn med utslipp ("overløp") direkte til Mjøsa. Vi tilstreber å få gjort jobben så raskt som mulig. Det er ikke forventet at et slikt overløp utenfor den gamle fergeleiet vil skade Mjøsa eller vannkvaliteten.

Utslippet er rutinemessig varslet Fylkesmannen i Innlandet, Ringsaker kommune, Østre Toten kommune, HIAS, HOFF Norske Potetindustrier og vannverket i Gjøvik.

Spørsmål kan rettes til VA-sjef Asbjørn Tufto, tlf. 975 61 221 eller epost asbjorn.tufto@gjovik.kommune.no