Gjøvik kommune

Aktuelt

Sjøledning fra Gjøvik til Biri

Gjøvik kommune jobber med å lage en sjøledning fra Gjøvik til Biri. Hensikten med dette er å sikre vannforsyningen. Derfor ber vi alle båtfolk om å være litt ekstra oppmerksom på Mjøsa i sommer. Entreprenør for arbeidet er ØPD AS.

Status for arbeidet: Ledningsstrekket som går fra Dalsjordet Nord og ca. 4 km sørover skal senkes i uke 31 (mandag 27/7-2020 til fredag 31/7 2020). 

Vi oppfordrer båtfolket til å være spesielt oppmerksomme, da sjøledningene kan være vanskelige å se – spesielt i mørket.

  • Gule markeringsbøyer: Sjøledningene blir lagt bak gule markeringsbøyer. Disse plasseres ut med en avstand på 200 meter mellom bøyene. Det vil også være gule blinkende lys på toppen av hver andre bøye. I tillegg vil det være lyssatte bøyer i hjørnet, for å unngå at du kjører inn i arbeidsområdet. Alle bøyer har refleks. Batterier byttes ukentlig. Det vil monteres en svivel på bøyene, slik at tauet ikke tvinner seg og bøyene går under vann. 
  • Vaktbåter:Når ledningene transporteres fra arbeidsområdet til senkeområdene vil det være et forsvarlig antall vaktbåter.
  • Navigasjonsvarsel vil sendes post@mjosabatforbundt i god tid (normalt 1 uke før senking). Mjøsa Båtforbund vil legge varslene ut på sin nettside og distribuere på en mailliste til alle båtforbund i Mjøsa.

Framdrift for arbeidet

Gjennomføringen av senkingen er avhengig av vær og vindforhold.

Del 1

Uke 24: Hovedvannledning Ø630 fra Redalen til Dalsjordet Nord
Uke 25: Pumpeledning spillvann fra Dalsjordet Nord til Dalsjordet Sør

Del 2

Uke 30 og 31: Hovedvannledning Ø630 Fra Dalsjordet Nord (til ca 4 km mot Gjøvik) Ledningsstrekket som går fra Dalsjordet Nord og ca. 4 km sørover skal senkes i uke 31 (mandag 27/7-2020 til fredag 31/7 2020). 

Del 3

Uke 35: Hovedvannledning Ø630 videre til Gjøvik (27/8-2020-29/8 2020)

Klikk for stort bilde 

Informasjonsbrev om arbeidet 

Har du spørsmål angående prosjektet?

Øyvind Tufte, Prosjektleder, ØDP AS

Stig Rype