Gjøvik kommune

Aktuelt

Sjøledning fra Gjøvik til Biri

Oppdatering 7.oktober: Arbeidet med sjøledningen fra Gjøvik til Biri er nå avsluttet. Siste del av arbeidet gikk som planlagt.

Gjøvik kommune jobber med å lage en sjøledning fra Gjøvik til Biri. Søndag 4. oktober klokken 17:00 starter sleping av røret fra Mengshol til Gjøvik og nordover til Dalsjordet. Arbeidet er forventet ferdig 7. oktober.

Fremgangsmåte 

  • Søndag 4. oktober klokken 17:00 starter sleping av røret fra Mengshol til Gjøvik og nordover til Dalsjordet. Røret slepes til senkeposisjon og holdes i posisjon med flere båter.
  • Mandag 5. oktober klokken 07:00 starter senkingen av røret fra Gjøvik og nordover. Senkingen pågår etter planen i ca to døgn.

Hele operasjonen med demobilisering er forventet ferdig i løpet av onsdag 7. oktober.

Ber båtførere være forsiktige

Entreprenøren ØPD oppfordrer alle båtførere som seiler i området Gjøvik-Redalen om å navigere med aktsomhet og utvise stor forsiktighet i området mellom Gjøvik og Dalsjordet og følge anvisninger umiddelbart som blir meddelt fra ØPD via VHF Kanal 69.

Kart over arbeidet

Klikk for stort bilde

Har du spørsmål angående prosjektet?

Øyvind Tufte, Prosjektleder, ØDP AS

Stig Rype