Gjøvik kommune

Søk om spillemidler til ditt idrettslag

Søk om spillemidler til ditt idrettslag

Går ditt idrettslag med tanker og ideer om et nytt idrettsanlegg eller planer om rehabilitering? Det er nå åpnet for å søke om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg og nærmiljøanlegg.

Ordningen gjelder

  • Nye prosjekter.
  • De som har søkt tidligere men ikke fått tilsagn pga. venteliste må fornye søknaden ved å sende den inn for denne søknadsrunden.
  • De som har fått delvis tilsagn på spillemidler må også gjenta søknaden ved å sende den inn for denne søknadsrunden.

Meld inn ditt prosjekt innen 1. oktober

Nye prosjekter må meldes inn til idrettsrådgiver Anders Lien (e-post anders.lien@gjovik.kommune.no) innen 1. oktober for å kunne bli innarbeidet i Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Søknaden må være ferdig og oversendt Gjøvik kommune innen 1. november.

Mer informasjon og lenke til søknadsportalen finner du her.

Hjelp og veiledning

Fram til søknadsfristen bistår idrettsrådgiver, Anders Lien, gjerne med veiledning angående søknaden og dokumentasjonskrav, så ta gjerne kontakt for et møte.