Gjøvik kommune

Aktuelt

Søk studiestipend fra Kjell Nordviks Fond

Stipendet skal gå til ungdom i Gjøvikregionen som ønsker å ta videre utdannelse på universitets- eller høyskolenivå i Nord-Amerika (USA og Canada). Søknadsfrist er 30. april.

Hvem kan søke?

Søkere må fortrinnsvis ha minst 2 års teknisk skole, universitets- eller høyskoleutdannelse bak seg. Andre studieretninger kan også bli vurdert.

Utbetaling av stipendet

Stipendbeløpet utbetales inntil ett år etter tildelingen - kun etter at studieplassen er sikret. Utbetalingen av stipendet skjer i juni måned.

Studiestedet må være godkjent av Statens lånekasse for utdanning.

Stipendbeløpet varierer fra år til år, men vanligvis deles det ut 3-5 stipender på 10 000 - 25 000 kroner hver.

Søknadsfrist

Frist for å søke er 30. april

Slik søker du

For å søke sender du en e-post til marie-o.nordheim@gjovik.kommune.no med følgende innhold:

  • Kort begrunnelse og behov for stipendet
  • CV
  • Bekreftelse om skoleplass
  • Kopi av attester og vitnemål

Alle e-poster og vedlegg slettes etter søknadene er behandlet. Alle søkere får en skriftlig tilbakemelding om tildeling.

Hvem var Kjell Nordvik?

Kjell Nordvik (1921-2001) vokste opp i Gjøvik. Han giftet seg i USA, og bosatte seg der i 1949. Han har en datter, Wendy Nordvik Roth som bor i Vermont, USA.

I USA etablerte han sin bedrift og hadde suksess med maskinutstyr for kanalsystemer innen ventilasjonbransjen. Kjell Nordvik var hele tiden sterkt knyttet til sin hjemby. Han var en sann norgesvenn og en ivrig talsmann for samvirke mellom Norge og USA gjennom sitt virke i Nordmannsforbundet og i lokale norsk-amerikanske foreninger.

Med sin gave på 1,6 millioner kroner til Kjell Nordviks Fond, ønsket han å støtte ungdom fra Gjøvik-området for studier i høykompetansemiljøer i USA.