Gjøvik kommune

Aktuelt

Søk tilskudd til inkludering av barn og unge

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 er det satt av midler til den nye, sammenslåtte tilskuddsordningen "Tilskudd til inkludering av barn og unge". Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.

Frist for å søke er 17. desember 2021.

Hvem kan søke?

Tilskudd kan tildeles offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører. Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke.

Les mer og søk på Bufdir sine sider