Gjøvik kommune

Søker drifter til svømmehallen på Biri

Søker drifter til svømmehallen på Biri

Gjøvik kommune er nå på utkikk etter et idrettslag eller en forening som har lyst til å drifte folkebadingen ved Biri ungdomsskole en kveld i uka mot en dugnadskompensasjon.

For å drifte folkebadingen ved Biri ungdomsskole i skoleåret (høsten 2022 til våren 2023), utenom skoleferiene, får laget eller foreningen 40 000 kroner + billettinntektene.

Bemanning

For å drifte folkebadingen kreves det følgende bemanning hver kveld:

  • To badevakter med livredningskurs, en mann og en kvinne.
  • En billettør.

Man kan gjerne ha flere godkjente livvakter som rullerer fra uke til uke. Gjøvik kommune vil være behjelpelige med informasjon og påmelding til livredningskurs for de som trenger det.

Åpningstid og oppstart

Det er ønskelig at tilbudet er åpent 3-4 timer en kveld i uken. Tidligere har folkebadingen vært en kveld i uken fra klokken 17:00-21:00. Hvilken kveld i uken og tidspunkt på kvelden avtales med det laget/foreningen som får oppdraget.

Ønsket oppstart er høsten 2022 eller januar 2023.

Interessert?

Ved interesse og spørsmål, ta kontakt med idrettsrådgiver Anders Lien på e-post anders.lien@gjovik.kommune.no.