Gjøvik kommune

Strandgata blir midlertidig skysstasjon i sommer

Strandgata blir midlertidig skysstasjon i sommer

Gjøvik kommune skal skifte ut vann- og avløpsledninger i Kollektivgata på skysstasjonen i sommer. Dette betyr at all busstrafikk vil flyttes til Strandgata i sommer.

Arbeidet vil starte opp i uke 25, og vil etter planen vare til den 18. august. Det er Kjenseth Maskin AS som er valgt entreprenør, og som vil utføre arbeidet for kommunen.

Midlertidig skyssstasjon i Strandgata

Fra uke 25 vil Kollektivgata bli stengt for trafikk. Fra da blir Strandgata mellom Hunnsvegen og Jernbanesvingen/Bjørnsonsgate ny midlertidig skyssstasjon, og for at dette skal bli mulig blir Strandgata mellom Hunnsvegen og Jernbanesvingen/Bjørnsonsgate stengt for biltrafikk. 

- Det blir nye oppstillingsplasser for bussene, og vi oppfordrer derfor passasjerene til å være noe tidligere ute de første dagene for å orientere seg om hvor sin buss står oppstilt. Stengingen av skysstasjonen vil nok ikke føre til store forsinkelser for bussene, sier Mona Elisabeth Engh, rådgiver for rutetilbud i Innlandstrafikk.

En oversikt over hvor de ulike bussene stopper, finner du på Innlandstrafikk sine nettsider. 

Stengt fra mandag 20. juni 

Strandgata mellom Hunnsvegen og Jernbanesvingen/Bjørnsonsgate blir stengt for biltrafikk i tiden strekningen er en midlertidig skyssstasjon. Det vil være skiltet omkjøring. Det jobbes med skiltplan med omkjøringsveier som vil bli lagt på kommunens nettside. 

Bilde av strandgata mot rådhuset  - Klikk for stort bildeStrandgata mellom Hunnsvegen og Jernbanesvingen/Bjørnsonsgate vil bli ny midlertidig skysstasjon for busser i hele sommer. Strandgata i denne strekningen vil bli stengt for biltrafikk.Skateparken vil være åpen i hele sommer 

Skateparken vil være åpen i hele sommer. Anleggsområdet i Kollektivgata vil bli sikret med gjerder. I arbeidsperioden skal det byttes ut en kum på hjørnet i skateparken mot skysstasjonen. Det kan betyr at en av rampene i skateparken kan bli midlertidig stengt i noen dager.   

100 år gamle vann- og avløpsledninger må byttes ut

-  Fornyelse av vann og avløpsledninger er helt nødvendig da mange av ledningene er over 100 år gamle og i ferd med å klappe sammen, sier vann- og avløpssjef Asbjørn Tufto. For sentrum, gårdeier, næringsdrivende og våre innbyggere medfører dessverre dette ulemper når det pågår graving, men i et samfunnsperspektiv er dette gode investeringer i både økt samfunnssikkerhet og miljø.

Et velfungerende vann og avløpsnett bidrar til bedre miljø, god samfunnssikkerhet og beredskap.  Det er mange gevinster ved å bytte ut vann- og avløpsledninger.

  • Vi reduserer risiko og fare for forurenset drikkevann.
  • Vi reduserer risiko for at du mister vannet på grunn av ledningsbrudd.
  • Vi unngår vannskader i gater og kjellere som følge av ledningsbrudd.  
  • Vi reduserer lekkasjer på drikkevannsforsyningen og sparer strøm, drift og miljø ved at forbruket reduseres. Av alt drikkevann vi pumpet opp fra Mjøsa i 2021 lekket det ut ca. 40 % på vegen frem til forbruker!
  • Vi reduserer mengden avløpsvann som skal renses. I dag lekker det inn store mengder vann fra grunnen inn i våre avløpsrør noe som er svært uheldig for belastningen på renseanlegget vårt.
  • Vi reduserer risiko for at brannvesenet mister vannet ved slokking av branner.

Når arbeidet i Kollektivgata er ferdig i midten av august, vil arbeidet ved å bytte ut gamle vann- avløpsledninger fortsette bortover Parkgata til Parkgata 12. Dette arbeidet vil etter planen starte i midten av august og vare til oktober 2022.

Vann- og avløpssjef Asbjørn Tufto - Klikk for stort bildeMye av vann- og avløpsnettet i bygatene er gammelt og enkelte vannledninger har nådd en alder på 100 år forteller vann- og avløpssjef Asbjørn Tufto. Et velfungerende vann og avløpsnett bidrar til bedre miljø, god samfunnssikkerhet og beredskap.