Gjøvik kommune

Telefonen ved Gjøvik legesenter er ikke betjent 5. august

Telefonen ved Gjøvik legesenter er ikke betjent 5. august

På grunn av ferieavvikling, sykefravær og dødsfall i nærmeste familie til ansatte, er telefonen til Gjøvik legesenter ikke betjent for timebestilling og lignende fredag 5. august.

Det vil være kun to helsesekretærer på jobb ved legesenteret denne dagen, og disse må prioritere oppgaver i luke og på laboratoriet.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp; vennligst ring 61 14 05 20 eller 113.

NB! Vår linje for øyeblikkelig hjelp skal IKKE benyttes for ordinær timebestilling eller reseptfornyelse, og vi ber om at dette respekteres.

Mulig å ta kontakt digitalt

Du kan også fortsatt kontakte oss via besøklegen.no. Henvendelser besvares så raskt vi kan. Hvis du ikke er registrert der enda, oppfordrer vi deg til å gjøre det.

Det er ikke alle av våre leger som har elektronisk timebestilling. Da kan du sende melding til via valget om å kontakte resepsjonen i besøklegen.no, så vil helsesekretærene finne en ledig time.

Ordinær ferieavvikling ellers i uka

Telefonen er ellers betjent som vanlig hele uke 31; klokka 08.30-11.00 og 13.30-15.00.

Det er 3 helsesekretærer på jobb disse dagene, og du må derfor regne med lenger ventetid enn normalt . 

Ofte oppstår det også akutte hendelser på legekontoret, og da må pasienter med ordinære lege- eller laboratorietimer også regne med ventetid.