Gjøvik kommune

Tilskuddsordning for etablering av ladestasjoner for elbiler

Tilskuddsordning for etablering av ladestasjoner for elbiler

Innlandet fylkeskommune ønsker å fremskynde overgangen til nullutslippskjøretøy i bilparken i Innlandet. En viktig forutsetning for denne overgangen er at det etableres ladestasjoner for elbiler. Innlandet fylkeskommune har i år derfor satt av 1 million kroner til en tilskuddsordning for etablering av offentlig tilgjengelige ladestasjoner.

Hvem kan søke?

Kommuner, borettslag/boligsameier og overnattingssteder/hoteller kan søke midler.

Hva gis det tilskudd til?

Det gis tilskudd til etablering av ladestasjoner for elbil. En ladestasjon er en parkeringsplass
som har lademulighet og som er reservert kun for elbil. Det kan søkes om inntil 30 000 kroner
til ladestasjoner med to ladeuttak og to tilknyttede parkeringsplasser, eller inntil 60 000
kroner til ladestasjoner med fire ladeuttak og fire parkeringsplasser.

Tildelingskriterier for borettslag, sameier og overnattingssteder/hotell

Det er en forutsetning at parkeringsplassene er tilgjengelig for alle borettslagets/sameiets
beboere og gjester og for alle kunder ved overnattingssted/hotell.

Krav til ladestasjoner som mottar tilskudd

  • Ladestasjonen må være tilgjengelig for alle, dvs. den kan ikke reserveres for enkeltpersoner
  • Parkeringsplassen skal være reservert for elbil/ladbar hybrid
  • Ladestasjonen må ha strømmåler for å få oversikt over strømforbruk
  • Elektriske arbeider må utføres av autorisert installatør
  • Parkeringsplassen må plasseres hensiktsmessig med tanke på sikkerhet og trafikale forhold
  • Søker må stå for drift og vedlikehold av stasjonen
  • Ladestasjonen må bygges med Type 2, Mode 3 kontakt
  • Informasjon om ladestasjonen legges inn i NOBIL-databasen
  • Tilskudd må ikke overstige reell kostnad ved etablering av ladestasjonen
  • Hvis ladestasjonen ikke er etablert og i drift innen 12 måneder fra tilsagnsdato kan tilsagnet falle bort uten ytterligere varsel

Slik søker du

Søknad sendes til post@innlandetfylke.no.
Merk søknaden med saksnummer 2022/10864 og kontaktperson Morten Hals.

Neste søknadsfrist er 1. juli.

Søknaden kan også sendes via post:

Innlandet fylkeskommune
Klima, miljø og naturmangfold
v/Morten Hals
Postboks 4404 Bedriftssenteret
2325 Hamar

Spørsmål?

For mer informasjon og kontaktinformasjon se Innlandet fylkeskommune sin nettside.