Gjøvik kommune

Aktuelt

Tilskuddsordning for kulturaktører for avlyste arrangementer

Kommunestyret vedtok 16. desember at Gjøvik kommune skal sette av til sammen 500 000 kroner til ekstraordinær støtte.

Ordningen gjelder for kulturaktører, lag og foreninger for å kompensere for tapte inntekter som følge av avlyste eller reduserte arrangementer fra 3. desember 2021 på grunn av smittevernstiltak.

Tilskuddsordningen skal også kunne stimulere til nye arrangementer.

Hvem kan søke?

  • Kulturaktører samt lag og foreninger som har fått økonomisk tap i forbindelse med gjennomførte, avlyste eller planlagte arrangementer.
  • Med kulturaktører menes også lys, lyd og produsenter som bidrar ved kulturarrangementer.
  • Søkere som faller utenfor andre nasjonale kompensasjonsordninger vil bli prioritert.
  • Tilskudd kan også gis til nye arrangementer som planlegges gjennomført under koronapandemien.

Hva kan man søke om?

  • Økonomisk støtte for tap (nettoresultat) som har sammenheng med koronasituasjonen.
  • Tapet må synliggjøres i søknaden.
  • Maksbeløp er 30 000 kroner.

Søknadsfrist

Det er ingen frist for å søke. Søknader vurderes fortløpende fra 3. januar 2022 og vil besvares innen 5 arbeidsdager.

Søk om tilskudd

Send inn en søknad ved å fylle ut det elektroniske skjemaet under. Skjemaet krever innlogging med ID-porten.

Søk om tilskudd

Har du spørsmål?

Ta kontakt med kulturkontoret i åpningstiden om du har spørsmål i forbindelse med ordningen.

Telefon: 61 18 96 24