Gjøvik kommune

Tilskuddsordning til private ungdomsklubber

Tilskuddsordning til private ungdomsklubber

Utvalg for oppvekst har vedtatt at 227 000 kroner skal fordeles til private ungdomsklubber i Gjøvik kommune.

Frist for å søke støtte er 17. oktober 2022.

Hvem kan søke?

Private ungdomsklubber i Gjøvik kommune med aktiviteter utenom skoletid for ungdom i alderen 13-18 år kan søke.

Hva kan man søke støtte til?

Støtten kan gis til

  • aktiviteter
  • utstyr
  • husleie
  • lønnsutgifter
  • transport

Utgifter til transport, husleie og lønn skal ikke overstige 50% av tilskuddet.

Slik søker du

Logg inn på skjemaet med ID-porten for å søke. I søknaden blir du bedt om å legge ved et budsjett.

Søk støtte til privat ungdomsklubb

Frist for å søke støtte er 17. oktober 2022.

Fordeling av midler og rapportering

Tildeling av midler og svar på søknader vil skje fra 1. november.

De som får tildelt midler må sende inn årsrapport med antall brukere og regnskap i forbindelse med midlene er som brukt. Rapporten skal sendes til Gjøvik kommune v/ Ung i Gjøvik.

Spørsmål?

Kontakt Karoline Duenger, tjenesteleder for Barn og familie.

E-post: karoline.duenger@gjovik.kommune.no
Telefon: 99 39 74 93