Gjøvik kommune

Aktuelt

Vaksinedose 3 til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar

Regjeringen har besluttet at personer med alvorlig svekket immunforsvar skal få tilbud om 3. dose koronavaksine.

Ta kontakt for time 

Hvis du er i risikogruppen ta kontakt med oss på koronatelefonen for å få time til tredje dose. Du kan ikke benytte det elektroniske skjema for bestilling. 

Ring koronatelefonen på 61 15 89 11. Telefonen er åpen hverdager klokken 08:30-15:00 (stengt 11:30-12:30 grunnet lunsjavvikling).

Hvem skal ha dose 3 av vaksinen? 

Det er i hovedsak to ulike grupper av pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som får tilbud om 3.dose. 

Gruppe 1: Alle som tilhører denne gruppen, vil tilbys 3. dose så snart som praktisk mulig. Dette inkluderer følgende tilstander:

  • Organtransplanterte 
  • Benmargstransplanterte de siste 2 årene 
  • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt 
  • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse 
  • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Gruppe 2: Behov for 3. dose og eventuell tilpasning av immundempende behandling før vaksinasjon må vurderes for hver gruppe. Vaksinasjon av denne gruppen vil starte så snart de fagmedisinske miljøene i spesialisthelsetjenesten har identifisert og avgjort hvilke pasienter som skal falle innunder anbefalingen om 3. dose. 

Dette gjelder:

  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.
  • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak. 
  • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor. 

Begge mRNA-vaksinene kan benyttes 

Koronavaksinene som skal benyttes til 3. dose er mRNA-vaksinene Comirnaty fra BioNTech-Pfizer og Spikevax fra Moderna. Begge vaksiner kan benyttes, uavhengig av hvilken vaksine som ble gitt som 1. og 2. dose.  

Det skal være et minimum intervall på 4 uker mellom 2. og 3. dose.  

Beskyttelse etter 3.dose 

Det er foreløpig ikke observert andre bivirkninger etter den tredje dosen til disse pasientgruppene enn det som tidligere er kjent etter den første og andre dosen.  

En ekstra vaksinedose kan gi bedre immunrespons hos pasienter som har alvorlig svekket immunforsvar. Det er grunn til å tro at de vil få bedre beskyttelse med en ekstra dose. Hvor godt en ekstra vaksinedose beskytter vil bli fulgt opp i studier både i Norge og i andre land i tiden fremover. FHI anbefaler ikke rutinemessig måling av antistoff etter 3. dose.  

– Personer som har alvorlig svekket immunforsvar, bør fortsatt leve mer skjermet når det er mye smitte i samfunnet. De kan være sårbare for alvorlig sykdomsforløp også etter en ekstra vaksinedose. I tillegg er det viktig at nærkontakter i samme husstand takker ja til vaksine. Dette kan bidra til å redusere sannsynlighet for smitte til husstandsmedlemmer som kan ha dårligere vaksinerespons, avslutter Watle.  

Les mer på FHI sine nettsider