Gjøvik kommune

Aktuelt

Vaksinering av barn og unge

Barn i alderen 5-11 år kan nå få barnedose av koronavaksinen. Det er også åpnet for at 12-15-åringer får andre dose.

Anbefalinger for ulike aldersgrupper

Det er regjeringen etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet som har besluttet dette. Under er et oppsett av de anbefalingene som helsemyndighetene gir for de ulike gruppene.

Ungdom født 2003, 2004 og 2005

  • Alle som ikke har startet grunnvaksinering bør ta 2 doser med vaksine så snart som mulig.
  • De som er fylt 18 år kan ta en oppfriskingsdose 20 uker etter siste dose i grunnvaksineringen hvis de ønsker.

Ungdom født 2006, 2007 og 2008 og 2009

  • Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de/ barnet selv ønsker det, og en dose vil redusere den allerede lave risikoen for et mer alvorlig forløp.
  • Foresatte kan la sitt barn vaksinere med dose to 8- 12 uker etter dose 1 hvis foresatte/barnet selv ønsker det

Barn født i 2010-2017 (må ha fylt 5 år)

Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de ønsker det.

Det er mest aktuelt for:

  • Barn med kroniske sykdommer (tilsvarende grupper som anbefales influensavaksine)
  • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
  • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon

Helsemyndighetene vurderer det slik at det er første dose som har størst nytte, men det er også mulig å få dose 2 etter 8-12 uker der foresatte ønsker dette (kortere intervall hvis særlige forhold tilsier det.)

Noe du lurer på?

Ønsker dere mer informasjon om vaksinering av barn og unge, anbefaler vi å gå inn på FHIs sider. FHI har en god del informasjon tilgjengelig og de arbeider med å få ytterligere informasjon på ulike språk. Det vil også komme tre enkle tegnefilmer på ulike språk som vil forklare:

Hvordan kan vi booke time?

Det er åpnet for at foresatte kan bestille time for sine barn her.

  • For ungdommene, vil vaksineringen fortsatt foregå i Gjøvikhallen, adresse Niels Ødegaards gate 7, 2815 Gjøvik.
  • De yngste får tilbud om vaksinering på helsestasjonen i Gjøvik rådhus, adresse Kauffeldts plass 1, 2815 Gjøvik.

Barn under 16 år må ha samtykke fra foresatte

Vaksinasjonstilbud til barn og ungdom som ikke har fylt 16 år krever at det må innhentes samtykke fra begge foresatte der det er felles foreldreansvar. Dette må gjøres før vaksinasjon gjennomføres.

Det må leveres samtykkeskjema både for første og andre dose.

Fra barnet er i stand til å danne seg egne synspunkter på helsehjelpen/vaksinasjon skal barnet få informasjon og mulighet til å si sin mening før samtykke gis. Det gjelder senest fra barnet fyller 7 år. Det skal legges vekt på hva barnet mener ut fra alder og modenhet. Fra barnet er 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener.

Unge under 16 år må ha med seg samtykkeskjema fra foresatte til vaksineringen. 

Dette samtykkeskjemaet kan du hente på skolen eller servicetorget på rådhuset.