Gjøvik kommune

Aktuelt

Vaksinestart for ny gruppe etter påske

Gjøvik kommune starter opp med vaksinering av innbyggere mellom 65-74 år og personer mellom 18-64 år med tilstander som gir høy risiko for å bli alvorlig syk av korona. Disse er alle i det FHI definerer som prioriteringsgruppe 4, og vil derfor bli vaksinert parallelt. 

Fra uke 14 vil Gjøvik kommune begynne å vaksinere innbyggere i FHIs prioriteringsgruppe 4 - altså innbyggere mellom 65-74 år og samtidig personer mellom 18-64 år med utvalgte tilstander med særlig høy risiko for alvorlig forløp av koronasykdom.  

I Gjøvik er det om lag 4 000 innbyggere i gruppe 4. Rundt 3 500 innbyggere i aldergruppen 65 - 74 år og rundt 500 personer mellom 18-64 år med høy risiko for å bli alvorlig syke hvis de blir smittet med korona.  

Personer mellom 65 og 74 år 

Du vil bli kontaktet av oss på SMS for å registrere at du ønsker å ta koronavaksinen. Følg instruks i SMS-en for å registrere at du ønsker koronavaksine. Du vil bli kontaktet av vaksinasjonsteamet for dato og klokkeslett for vaksinering når du har registret deg.  

Vi innkaller og vaksinerer dem som er 74 år først, så dem som er 73 år og sånn beveger vi oss nedover i alderstrinnene. 

Personer mellom 18-64 år i risikogruppen 

Tilstandene som er prioritert i gruppe 4 er definert av FHI. Fastlegene har hatt ansvaret for å utarbeide oversikt over hvilke innbyggere dette gjelder, og har formidlet det til kommunen.  

Tilstander for innbyggere fra 18-64 år som er prioritert i gruppe 4:

  • Organtransplantasjon
  • Immunsvikt
  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon  

Personer mellom 18-64 år med risikogruppen vil bli kontaktet av vaksinasjonsteamet for time for vaksinering. 

Vi innkaller og vaksinerer dem som er 64 år først, så dem som er 63 år og sånn beveger vi oss nedover i alderstrinnene. 

På denne siden kan du kan du lese alt om koronavaksineringen i Gjøvik.