Bofellesskap og inkludering

Om tjenesten

Vi tilbyr ulike boformer for enslige mindreårige asylsøkere og flykninger:

  • Bofelleskap med heldøgns omsorg for ungdom i alderen 15-18 år
  • Oppfølging på egen hybel for ungdom i alderen 18-20 år

Ungdommen bor som hovedregel i bofellesskap frem til de fyller 18 år.

Boform avhenger av den enkleste funksjonsnivå.

Henvend deg til seksjon for bofelleskap og inkludering for å få mer informasjon om tilbudet.

Sist endret: 06.09.2018
Gjøvik rådhus

Besøksadresse:

Kauffeldts plass 1
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 00