Helsestasjonstjenester

Helsestasjonstjenester

Helsestasjontjenester omfatter følgende deltjenester:

  • Jordmortjenesten
  • Helsestasjon 0–5 år
  • Skolehelsetjenesten
  • Reisevaksinering
  • Smittevern

Kontaktinformasjon

Telefonhenvendelser

Helsestasjontjenestene er åpen for telefonhenvendelser mandag til fredag kl. 08:00–15:00.

Telefonnr.: 61 18 95 21

Brev til helsestasjontjenesten sendes til:

Gjøvik helsestasjon
Postboks 630
2810 Gjøvik

Følg oss på facebook @gjovikhelsestasjon.

Mail: helsestasjonen@gjovik.kommune.no

 

Klagerett

Dersom du mener du ikke mottar nødvendig helsehjelp kan du etter kommunehelsetjenesteloven påklage til kommunen og deretter til Helsetilsynet i fylket (fylkeslegen).

Informasjon om klageadgang

Jordmortjenesten

Om tilbudet

Jordmor kan tilby den gravide med partner informasjon og veiledning om svangerskapet, fødselen og det å bli foreldre.

I samarbeid med fastlegen vil jordmor forsøke å gi den gravide best mulig oppfølging og omsorg under svangerskapet. Gravide kan velge fritt hvem de vil gå til kontroll hos. De fleste velger å gå til jordmor og lege annenhver gang.

Det tilbys timer ved helsestasjonene i Sentrum, Biri og Snertingdal.

Jordmor har taushetsplikt og alle kontroller er gratis.

Timeavtale

Time hos jordmor kan bestilles på telefon: 61 18 95 21

Fødsels og foreldreforberedende kurs

Helsestasjonen tilbyr svangerskapskurs .Kurset går over to ganger og holdes av jordmor og helsesykepleier. Temaene på kurset er fødsel, amming og den første tiden hjemme med et nyfødt barn.

Kursene arrangeres i helsestasjonens lokaler i Rådhuset i Gjøvik sentrum (Kauffeldts plass 1)

Meld deg på her (elektronisk skjema)

Dette er en fin anledning til å møte andre som venter barn. Du kan komme sammen med din partner, kjæreste, venninne eller en annen du måtte ønske.

Kurset er gratis

Kursdatoer høsten 2019:

November

Torsdag 07.11.19 kl. 14:00 - 16:00 med jordmor

Onsdag 13.11.19 kl. 17:00 - 19:00 med helsesykepleier

Desember

Torsdag 05.12.19 kl. 14:00 - 16:00 med jordmor

Onsdag 11.12. 19 kl. 17:00 - 19:00 med helseykepleier.

Kursdatoer 2020:

Januar

Torsdag 9. januar klokken 14:00-16:00 med jordmor

Onsdag 15. januar klokken 17:00-19:00 med helsesykepleier

Februar

Torsdag 6. februar 14:00-16:00 med jordmor

Onsdag 12. februar 17:00-19:00 med helsesykepleier

Mars

Torsdag 5. mars 14:00-16:00 med jordmor

Onsdag 11. mars 17:00-19:00 med helsesykepleier

April

Torsdag 16. april 14:00-16:00 med jordmor

Onsdag 22. april 17:00-19:00 med helsesykepleier

Mai

Torsdag 7. mai 14:00-16:00 med jordmor

Onsdag 13. mai 17:00-19:00 med helsesykepleier

Juni

Torsdag 4. juni 14:00-16:00 med jordmor

Onsdag 10. juni 17:00-19:00 med helsesykepleier

Førskolebarn

Helsestasjonen er et kommunalt tilbud til alle barn i aldersgruppen 0 – 5 år. Helsestasjonen arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade.

Ansatte på helsestasjonen har taushetsplikt og tjenesten er gratis.

Helsestasjonsprogrammet

Foreldre og barn tilbys hyppig kontakt med helsesykepleier hver måned i barnets første leveår. Deretter årlig frem til skolestart.

Barnet vil også få tilbud om legeundersøkelse i forhold til utvikling ved 6 ukers alder, 6 mnd., 1 år, og 3 år. Hvis barnet er sykt, ta kontakt med din fastlege. Helsestasjonstjenesten tilbyr også felleskonsultasjon med fysioterapeut ved behov. Se også http://www.gjovik.kommune.no/helse-og-omsorg/fysioterapi-og-ergoterapi-for-barn-og-unge/

Helsestasjonsprogrammet

Vi tilbyr vaksiner etter det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet.

Barnevaksinasjonsprogrammet: 

https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/

Kontakt

Helsestasjonen er åpen for telefonhenvendelser mandag til fredag kl. 08:00 - 15:00.

Timeavtale

Besøk på helsestasjonen er som regel avtalt på forhånd. Ønsker du kontakt utover avtalt time ta kontakt pr. telefon. Timeinnkalling til kontaktene ved 2, 3 og 4 år vil du motta pr. brev.(I elektronisk postkasse dersom du har det)

Dersom du er forhindret fra å møte til avtalt time, gi beskjed i god tid slik at andre kan benytte timen.

Syke barn

Syke barn bør ikke møte på helsestasjonen. Ring og avtal ny time. Trenger du legevurdering ta kontakt med din fastlege.

Hvilken helsestasjon tilhører din familie?

Sentrum helsestasjon
Barnog familier bosatt i Sentrum, Nordbyen, Sørbyen, Hunndal og Vardal skolekrets.

Helsestasjonslokalene ligger i Rådhuset, 2 etasje. Adresse Kauffeldts plass 1.

Biri helsestasjon
Barn bosatt i Biri, Biristrand og Redalen. Birivegen 97, 2836 Biri.

Snertingdal helsestasjon
Barn bosatt i Snertingdalen. Snertingdalsvegen 1741, 2838 Snertingdal.

Barseltreff/ Småbarnstreff

Velkommen til barseltreff og småbarnstreff!

Treffene er sosiale møtesteder der du kan bli kjent med andre småbarnsforeldre.

For helsestasjonene i Gjøvik sentrum og Hunndalen arrangeres småbarnstreff  i samarbeid med Frivilligsentralen avd. Sentrum, mandager fra kl 10 – 13. Oppmøte i Frivilligsentralens lokaler i Øvre Torvgate 2 (underetasjen til Furubakken, ved siden av Fjellhallen).


Kl. 10.00 – 11.30: For barn i alderen ca 6 mnd til 2 år.
Kl. 11.30 – 13.00: For barn 0-6 mnd.

Felles lunsj kl.11.00. Ta gjerne med matpakke.

Det vil bli tema enkelte dager, blant annet om motorisk utvikling, samspill og mobilbruk. Det vil også bli arrangert førstehjelpskurs i løpet av høsten. Dato og klokkeslett for tema annonseres på facebooksiden til Gjøvik helsestasjon og Frivilligsentralen. Det vil være helsesøster til stede på alle treffene.
Ingen påmelding. Treffene er gratis. Oppstart 20. august.

Barseltreff arrangeres for foreldre med nyfødte i omtrent samme alder og dere får invitasjon direkte fra helsesøster. Treffene foregår på helsestasjonen i Rådhuset.

For deg som bor på Biri er det barseltreff på Biri helsestasjon annenhver onsdag (ulik uke)kl. 11:00 -12:30.

For Snertingdal, ta kontakt med helsesykepleier der for dato.

Ønsker du vektkontroll eller samtale med helsesykepleier, ber vi om at du bestiller tid til dette utenom barseltreffet. Tlf. til helsestasjonen: 61189521.

Trygghetssirkelen (COS) kurs for foreldre til barn 0-6 år +

Mer informasjon om Trygghetssirkelen (COS) kurset høsten  2019 finner du her.

Kurslederne er helsesykepleiere Gunn Bergengen og Mari Skreden Sveum og familieveileder Anne Lise Ørbekk.

Kurset går over 6 ganger fra kl 09.00 - 10.30/11 og holdes i rådhusets lokaler i Strandgata, Gjøvik. Oppstart er mandag 28.10. 2019.  Påfølgende kursdager er: 4, 11, 18 og 25. november og 2. desember. 

De ulike kapitlene i kurset bygger på hverandre, slik at det er viktig at deltakerne forplikter seg til å møte på alle kursdagene. Vi oppfordrer begge foreldrene til å delta, da får dere mer ut av kurset.

Påmelding
Har du spørsmål om kurset, eller ønsker å melde deg på ta kontakt med din helsesykepleier, eller send mail til anne-lise.orbekk@gjovik.kommune.no  
Merk e-posten «COS» og oppgi navn, adresse og telefonnummer.

Kurset er gratis.

Skolehelsetjenesten

Om tilbudet

Skolehelsetjenesten er et tilbud til elever og deres foreldre. Skolehelsetjenesten har som mål å forebygge sykdom og skade, samt å fremme elevens totale helse, fysisk, psykisk og sosialt.

Helsesøster tilbyr enkeltsamtaler, oppfølging, pubertetsundervisning, gruppesamtaler og vaksinering etter barnevaksinsajonsprogrammet.

Barnevaksinasjonsprogrammet (ekstern lenke)

Helsesykepleier følger opp enkeltelever etter behov.

Helsesykepleier har taushetsplikt og tilbudet er gratis.

Kontakt

Hver skole har kontakthelsesykepleier som har fast tilstedetid på den enkelte skole.

Ved behov for kontakt med skolehelsetjenesten, ta kontakt med den enkelte skole eller ved helsestasjonstjenesten tlf 61 18 95 21

Nytilflyttede elever og foreldre kontaktes.

Helsestasjon for Ungdom

Helsestasjon for ungdom sine sider. 

Reisevaksiner

Om tilbudet

Vaksinasjonskontoret gir råd og veiledning om helse og reise. Avhengig av hvor du skal reise og hva slags reise du skal foreta, har du behov for ulike vaksiner. Vi hjelper deg med dette. I tillegg til vaksinering, kan vi også skrive ut forebyggende malariaresepter og du kan få kjøpt drikkevaksine mot turistdiare.

Timebestilling

Timebestilling på telefon 61 18 95 21, mandag til fredag kl. 08:00–15:00.
Husk at du må bestille time i god tid før du skal ut å reise!

Åpningstider

Reisevaksinekontoret er åpent tirsdag, og torsdag og fredager. Det er muligheter for ettermiddagstimer på tirsdager.

Priser

Link til prisliste på helsestasjonstjenester

Beliggenhet

Reisevaksinekontoret ligger i helsestasjonstjenestens  lokaler i Rådhuset (Kaffeldts plass 1)

Linker

Reiseråd fra Folkehelseinstituttet (ekstern lenke)

Aktuelle reisevaksiner fra Folkehelseinstituttet (ekstern lenke)

Smittevern

Om tilbudet

Smittevernavdelingen jobber med smitte- og infeksjonsforebyggende arbeid, i samarbeid med kommuneoverlegen. Avdelingen tilbyr også vaksiner mot smittsomme sykdommer etter gjeldende retningslinjer.

Tuberkulose

Avdelingen tilbyr både tuberkulosekontroll og vaksinering.

HPV-vaksine

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder.  Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65­-100 dør av sykdommen. Det finnes vaksine som kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.  

HPV-vaksine er nå en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Fra høsten 2016 fikk  uvaksinerte kvinner født 1991 og senere  tilbud om gratis HPV-vaksine. Fristen for å benytte dette tilbudet er nå utløpt.  

Ønsker du å ettervaksinere deg mot HPV, ta kontakt med helsestasjonen. Vaksinene må betales av den enkelte.

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine:

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine

Timebestilling

Timebestilling på telefon 61 18 95 21, mandag til fredag kl. 08:00–15:00.

Linker

Smittevernloven (ekstern lenke)

Sist endret: 06.05.2019
Helsestasjonen

Besøksadresse:

Kauffeldts plass 1
2815 Gjøvik

Kontaktperson: Karoline Duenger

Tittel: Leder for helsestasjonen

Telefon: 61 18 95 21