Tverrfaglig familieteam

Tverrfaglig familieteam 

Vi er et lavterskeltilbud for familier med barn og ungdom i alderen 0-18 år som bor i Gjøvik kommune.

  • Du trenger ingen henvisning
  • Du kan få noen å snakke med, 
  • Du kan få råd og veiledning, eksempelvis om utfordringer i forhold til samspill, grensesetting og det å være foreldre
  • Du kan få veiledning i forhold til vanskelige livssituasjoner
  • Du kan få hjelp til å kontakte andre i hjelpeapparatet – vi kan være din «los» i systemet
  • Du kan komme til oss direkte, eller noen andre kan henvende seg for deg

Be om bistand fra Tverrfaglig familieteam (elektronisk skjema)

Hvor treffer du oss?

Tverrfaglig familieteam holder til på rådhuset.

Telefon: 61 18 95 00

E-post: tverrfaglig.familieteam@gjovik.kommune.no

Postadresse:
Gjøvik kommune
Tverrfaglig familieteam
Postboks 630
2810 Gjøvik

Brosjyre

Tverrfaglig familieteam

Sist endret: 06.09.2018
Tverrfaglig familieteam

Besøksadresse:

Kauffeldtsplass 1
2810 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 00