Ungdomsavdelingen

Generelt

Ungdomsavdelingen - består av Ungdomskontaktene, Filmverkstedet, Ungdommens hus, Fritid Biri, Fritid Snertingdalen og Helsestasjon for ungdom.

I tillegg innehar Ungdomsavdelingen sekretariatsfunksjon for Gjøvik Ungdomsråd og har ansvar for Ungdommens Kulturmønstring (UKM). 

For mer informasjon om Ungdomsavdelingen, se våre hjemmesider www.ungigjovik.no

Sist endret: 17.09.2014
Ungdommens hus

Besøksadresse:

Trondhjemsvegen 8
2821 Gjøvik

Telefon: 61 18 96 96

Kontaktperson: Bjørg Mallasvik

Tittel: Avdelingsleder

Telefon: 92 43 13 18

Kontaktperson: Ann-Kristin Bratlien

Tittel: Helsestasjon for ungdom

Telefon: 97 95 88 27