Barnehager i Gjøvik

Pedagogisk plattform

Her kan du laste ned Pedagogisk plattform for de kommunale barnehagene.

Pedagogisk plattform

Barnehagefakta

Her kan du finne relevant fakta om norske barnehager som baserer seg barnehagenes årlige rapportering 15.desember.

Du kan lese mer om hva Barnehagefakta er her

Alt om alle Gjøvik-barnehagene finner du her

Samlet oversikt over alle barnehagene i Gjøvik med aktuell informasjon 

Biri

Biri barnehage

Nordby gårdsbarnehage (privat)

Diseth FUS (privat) avd. Biri og avd. Rolidbakken 

Hunndalen

Bybrua FUS barnehage (privat)

Huskestua barnehage (privat)

Marka barnehage

Misjonshuset barnehage (privat)

Nordbyen

Gjøvik barnehage

Hundremeterskogen barnehage (privat)

Hunnshovde barnehage

Kråkjordet barnehage

Lissomskogen barnehage

Monssveen barnehage (privat)

Solåsstua barnehage (privat)

Trollhaugen barnehage (privat)

Snertingdal

Skonnordtjernet barnehage (privat)

Sørbyen

Sørbyen barnehage (privat)

Fredvika Steinerbarnehage (privat)

Kopperud barnehage

Kvartsvegen barnehagen

Marihøna barnehage (privat)

Tongjordet barnehage

TOPRO Bondelia barnehage (privat)

Soppen barnehage (privat)

Vindingstad barnehage

Østby Gårdsbarnehage (privat)

Tilsyn med barnehager i Gjøvik kommune

I henhold til barnehagelovens §16 skal kommunen føre tilsyn med virksomheter etter denne lov. Kommunen skal kontrollere at lovens krav følges opp. Tilsynsansvaret omfatter også tilsyn med barnehagens innhold og kvalitet. Rammeplanen angir barnehagens samfunnsmandat, er et redskap for barnehagens ansatte og et grunnlag for myndighetens tilsyn med virksomheten.

Kommunen kan med hjemmel i samme lov gi pålegg om retting av uforsvarlig- eller ulovlig forhold. Kommunen kan vedta stenging av barnehagen dersom pålegg ikke etterkommes.

Gjøvik kommune foretar både varslet og uanmeldte tilsyn.
Gjennom barnehagenes årlige rapportering i KOSTRA foretas også en lovelighetskontroll.

Kommunens tilsyn med barnehager rapporteres gjennom Tjenesteområde Barnehages årsrapport til rådmannen.

Veileder om kommunes rolle som barnehagemyndighet

Plan for tilsyn 2018

Lovhjemmel i   Barnehageloven            

 

 

§ 1, 3.ledd. med   vekt på  merknaden til 3.ledd «Det skal   ikke være rom for noen former for diskriminering eller krenkende ord og   handlinger i barnehagens virksomhet». Vi vil undersøke barnehagens praksis og   systemarbeid for å forebygge mobbing.

 

Varslet, stedlig tilsyn

Marihøna

Soppen

Bybrua

Vindingstad

§ 19 Speseialpedagogisk hjelp,   tegnspråkopplæring m.m.

 

Varslet, stedlig tilsyn

Tongjordet

Huskestua

§ 18 Barnehagens øvrige bemanning, med   endringer som trer i kraft 1.august 2018.

 

Skriftlig tilsyn

Alle kommunale og private barnehager

Sist endret: 06.09.2018
Gjøvik rådhus

Besøksadresse:

Kauffeldts plass 1
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 00