Biri barnehage

Om Biri barnehage

Biri barnehage er en av 10 kommunale barnehager i Gjøvik med åpningstid kl. 07.00 – 16.30.
Om lag 65 barn i alderen 1 – 6 år har plass i vår barnehage.

Her leker og lærer barn sammen med voksne som har lang erfaring og høy relasjonskompetanse. Vi lytter til barna, tar deres behov på alvor og skaper gode relasjoner. Egen småbarnsavdeling, stor fin hage å leke i, og egen grillhytte. Hver uke er vi på tur i nærmiljøet. Du finner oss i Birivegen rett overfor Skrinnhagen skole.

Barnehagen bruker MyKid som kommunikasjonsform mellom barnehagen og foreldrene.

Avdelinger

Fløyten: 94 88 54 27

Stugua: 90 97 32 62

Roa: 94 84 49 32

Kleiva: 94 85 99 62

Søk barnehageplass

Barnehageportalen

Årsplan

Årsplan 2019

Satsingsområder

Barnehagesektorens satsingsområder

Vedtekter

Vedtekter i kommunale barnehager

Betaling og priser

Gjeldende betalingssatser

Sist endret: 06.09.2018
Biri barnehage

Besøksadresse:

Birivegen 116-118
2836 Biri

Telefon: 61 15 88 81

Kontaktperson: Kjersti Bratberg Bø

Tittel: Styrer

Telefon: 61 15 88 81

Kontaktperson: Berit Jakobsen

Tittel: Assisterende styrer

Telefon: 90 00 70 92