Gjøvik barnehage

Om Gjøvik barnehage

Gjøvik barnehage er en av 10 kommunale barnehager i Gjøvik, og vi har åpningstid kl. 6.45 – 16.30. Om lag 110 barn i alderen 1 – 6 år har plass i vår nye barnehage som åpnet januar 2017.

Vi er en avdelinsbarnehage, med 6 avdelinger – 3 avdelinger for de største barna og 3 småbarnsavdelinger – i tillegg har vi mange spennende fellesrom.

Vi er en flerkulturell barnehage og samarbeider med NAFO. Hos oss jobber vi bevisst med hvordan vi møter barn, foreldre og ansatte, – møte den enkeltes opplevelser, tanker, følelser og reaksjoner med anerkjennelse. Vi vil skape trygge og gode sosiale møteplasser, som grunnlag for lek, utvikling og læring. Vi har fokus på SPRÅK og LEK, - med vekt på å utvikle barnas leke-kompetanse.

Barnehagen bruker MyKid som kommunikasjonsform mellom barnehagen og foreldrene.

Avdelinger

Blå: 90 74 91 15

Turkis: 94 16 11 21

Grønn: 90 85 94 05

Rød: 90 74 77 10

Orange: 90 70 91 89

Gul: 90 70 85 59

Søk barnehageplass 

Barnehageportalen

Årsplan

Årsplan 2019

Satsingsområder

Kommunens satsingsområder

Vedtekter

Vedtekter for kommunale barnehager

Betaling og priser

Gjeldende betalingssatser 

Sist endret: 06.09.2018
Gjøvik barnehage

Besøksadresse:

Skolegata 7
2821 Gjøvik

Telefon: 468 21 158

Kontaktperson: Gunn Ryland

Tittel: Styrer

Telefon: 468 21 158/ 61 15 85 35

Kontaktperson: Bodil Engen

Tittel: Assisterende styrer

Telefon: 46 81 87 23/ 61 15 85 36