Kopperud barnehage

Om Kopperud barnehage

Kopperud barnehage er en av 10 kommunale bhg i Gjøvik med åpningstid 7-16.30. Vi holder til ved Kopperud senter og ca 55 barn i alderen 1-6 år har plass hos oss. Vi har 1 småbarnsavdeling med barn i alderen 1-3 år, og 2 avd med barn i alderen 3-6 år. Tilsammen er vi 13 fast ansatte.

Uteliv er en viktig del av hverdagen vår og vi går mye på turer. De minste barna leker ute hver formiddag, da har de utelekeplassen for seg selv. Vi er opptatt av at barna leker eller jobber med aktiviteter i smågrupper etter interesse og etter alder. Barns trivsel-voksnes ansvar er noe vi har fokus på. Leken er barns viktigste aktivitet og det er personalet som er ansvarlig for at alle har noen å leke med.

Vi er opptatt av å gjøre barna mest mulig robuste til å takle de utfordringene som møter dem etter at barnehagetiden er over. Livsmestring og helse er derfor noe vi har stort fokus på.

Barnehagen bruker MyKid som kommunikasjonsform mellom barnehagen og foreldrene.

Avdelinger

Kroken: 48 27 72 64

Plassen: 48 22 15 76

Svingen: 48 27 68 53

Søk barnehageplass

Barnehageportalen

Årsplan

Årsplan 2019

Satsingsområde

Kommunens satsingsområder

Vedtekter

 Vedtekter i kommunale barnehager

Betaling og priser

Gjeldende betalingssatser

Sist endret: 06.09.2018
Kopperud barnehage

Besøksadresse:

Melbyvegen 9
2818 Gjøvik

Telefon: 61 15 85 48

Kontaktperson: Magni Bekkelund

Tittel: Styrer

Telefon: 61 15 85 48

Kontaktperson: Randi Bjørnstad Bakke

Tittel: Assisterende styrer

Telefon: 61 15 85 48