Marka barnehage

Om Marka barnehage

Marka barnehage er en av 10 kommunale barnehager i Gjøvik med åpningstid kl. 07.00 – 16.30.
Om lag 60 barn i alderen 1 – 6 år har plass i vår barnehage.

Marka Barnehage er en flerkulturell barnehage og samarbeider med NAFO. Vi har en småbarnsavdeling for 1-3 åringene og to avdelinger med barn fra 3-6 år. Vi har et stabilt personale med høy kompetanse og mye erfaring.

Vi har stort fokus på lek og vennskap, som er grunnleggende for barns trivsel. De voksne legger til rette for lek og aktiviteter i smågrupper. Vi er opptatt av å gi barna mange positive mestringsopplevelser, daglig språkstimulering og vi er mye ute.

Kontakt oss gjerne, og velkommen til å søke plass hos oss!

Barnehagen bruker MyKid som kommunikasjonsform mellom barnehagen og foreldrene.

Avdelinger

Moserabben: 97 71 65 20

Blåbærtua: 97 56 18 60

Tyttebærtua: 97 74 99 11

Søk barnehageplass

Barnehageportalen

Årsplan

Årsplan 2019

Satsingsområder

Kommunens satsingsområder

Vedtekter

Vedtekter i kommunale barnehager

Betaling og priser

Gjeldende betalingssatser

Sist endret: 06.09.2018
Marka barnehage

Besøksadresse:

Lyngvegen 9
2827 Hunndalen

Postadresse:

Lyngveien 9
2827 Hunndalen

Telefon: 611 58 520

Kontaktperson: Karianne Myhre Solhaug

Tittel: Styrer

Telefon: 611 58 520