Tongjordet barnehage

Om Tongjordet barnehage

Tongjordet barnehage er en av 10 kommunale barnehager i Gjøvik med åpningstid kl. 07.00 – 16.30.

Tongjordet barnehage ble åpnet i 2008 og vi er organisert som en avdelingsbarnehage; Vi har en avdeling for 5-årsgruppa (skolestarterne), 2 avdelinger  med barn i alderen 3 - 4 år og 2 avdelinger for 1- 2-årsbarna våre.

Barnehagen har lyse og gode rom med mulighet for spennende aktiviteter. Vårt satsingsområde er kultur og hver vår har vi vår egen kunstutstilling et sentralt sted i byen vår! En viktig arbeidsmåte for oss er å jobbe i smågrupper, med fokus på lek og barns medvirkning.

Barnehagen ligger sentrumsnært, like ved NTNU og ukentlig benytter vi byen og nærmiljøet til turer og aktiviteter.

Barnehagen bruker MyKid som kommunikasjonsform mellom barnehagen og foreldrene

https://www.facebook.com/tongjordet.gjovik/

Kontaktinformasjon

Stjernegruppa: 91 32 23 21/ 61 18 99 79

Ignis: 91 31 88 62/ 61 18 99 33/31(IP-tlf)

Aura: 91 35 88 83/ 61 18 99 34

Aqua: 91 51 30 03/ 61 18 99 77

Terra: 91 35 43 68/ 61 18 99 78

Arbeidskontor: 61 18 99 32

Styrer:  61 18 99 30

 

Søk barnehageplass

Barnehageportalen

Årsplan

 Årsplan 2019

Satsingsområder

Kommunens satsingsområder

Vedtekter

Vedtekter i kommunale barnehager

Betaling og priser

Gjeldende betalingssatser

Sist endret: 06.09.2018
Tongjordet barnehage

Besøksadresse:

Haakonsgate 19
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 99 30

Kontaktperson: Elisabeth Henriksveen

Tittel: Styrer

Telefon: 61 18 99 30