Vindingstad barnehage

Vindingstad barnehage

Vindingstad barnehage ligger i rolige omgivelser i Sørbyen, med mange muligheter i nærmiljøet. Vi er opptatt av å skape en god og trygg tilknytning mellom det enkelte barn og de ansatte i barnehagen. For å oppnå dette legger vi stor vekt på en god tilvenning, primærkontakt og arbeid i smågrupper. Lek har en sentral plass i hverdagen og vi ser på leken som en viktig arena for barnets utvikling. Barnehagens uteområde er stort og variert og gir rom for positive opplevelser hele året.

Avdelinger

Balder: 99 22 65 17

Brage/ Frøy: 99 22 63 19

Barnehageportalen

Årsplan

Årsplan 2018

Satsingsområder

Kommunens satsingsområder

Vedtekter

Vedtekter i kommunale barnehager

Betaling og priser

Gjeldende betalingssatser

Sist endret: 06.09.2018
Vindingstad barnehage

Besøksadresse:

Mimes veg 5
2817 Gjøvik

Telefon: 61 15 85 50

Kontaktperson: Wencke Kleppe

Tittel: Styrer

Telefon: 61 15 85 50