Våre satsingsområder

Vi jobber i henhold til nasjonale og lokale føringer, og Rammeplan for barnehager sier noe om innhold og oppgaver.
Vårt satsingsområde i 2017 er: 

  • NY rammeplan for barnehager. Trer i kraft fra 1.august 2017
  • Språk i barnehagen - mye mer enn bare prat
  • Gjøvik - en av landets Realfagskommuner
  • Mangfold i barnehagen - en ressurs
  • Folkehelse - et liv i bevegelse
  • Barns trivsel - voksens ansvar
Sist endret: 06.09.2018