Tid for influensavaksine!

Nå kan alle som er i risikogruppa melde seg til vaksinasjon hos sitt legesenter. Kommunen organiserer vaksinasjon av egne ansatte og beboere på sykehjem.

Risikogrupper

Legekontorene i Gjøvik tilbyr influensavaksinering for egne pasienter i følgende risikogrupper:

  • Alle over 65 år.
  • Beboere i omsorgsbolig.
  • Barn og voksne med hjerte- og lungelidelser, diabetes, lever- eller nyresvikt, nevrologisk sykdom, svekket immunforsvar (samt deres pårørende), svært alvorlig fedme eller annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko (etter vurdering av lege).
  • Gravide i 2. og 3. trimester, samt gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko.
  • Prematurt fødte barn under 5 år.

Bestill time til vaksinasjon

Ta kontakt med din fastlege for å bestille time til influensavaksine. 

Har du ikke fastlege? 

Om du er i risikogruppen, men er uten fastlege, kan du kontakte Gjøvik helsestasjon.

Sjekk når ditt legekontor tilbyr vaksine