Ung i Gjøvik

Ordensregler for Biristrand skole

Ordensregler for Biristrand skole

Vi skal ha et trygt og godt skolemiljø der elevene trives.

  • Du skal være ute i pausene og innenfor skolens område.
  • Om det er kaldere enn  -14 C  kan du være inne. Da må du være rolig og huske innestemme.
  • Ingen sykler på skoleplassen i pausene, unntatt friminuttet fra 13:20-13:40.
  • Når du står på ski eller brett i bakken og når du er på hjul, må du bruke hjelm.
  • Du kan være i skibakken når de voksne på skolen har gitt tillatelse til det.
  • Mobiltelefon og andre digitale hjelpemidler er avslått eller på lydløs og skal ligge på anvist plass.