Ung i Gjøvik

Hvordan vil du det skal være på Fastland?

Hvordan vil du det skal være på Fastland?

Tusen takk til alle som har kommet med innspill til Fastland. Vi fikk tilsammen inn over 200 innspill som vi tar med oss videre i arbeidet. Vi gleder oss allerede til neste sommer. Vi har trekt en heldig vinner av et nettbrett, personen er blitt kontaktet. 

Til neste sommer skal Fastland oppgraderes. Noen av planene som allerede er bestemt er oppgradering av stupetårnet og bassenget. 

Vi ønsker dine innspill på disse tre områdene: 

  • Sone 1: Den grønne sletta på oversiden av kiosken blir lite brukt. Hva kan vi gjøre her? 
  • Sone 2: Barnefamiliesonen. Hva kan vi gjøre her slik at det blir enda mer attraktivt å være på Fastland for barnefamilier? 
  • Sone 3: Akivitetssonen. Hvilke aktiviteter ønsker du deg på Fastland. I dag er det en volleyballbane i denne sonen. Ønsker du deg en volleyballbane til eller er det andre aktiviteter?