Ung i Gjøvik

Prosjekter

Arkitektfirmaet Oslo Works skal utarbeide ny detaljreguleringsplan på vegne av grunneier Bryggevegen 7-9 AS. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligformål i kombinasjon med næring, bevertning, tjenesteyting og hotell.

Vi vil høre hva som skal til for at du skal trives, bo og få enda flere til å flytte til Biri.

Det er bygd et helt nytt omsorgssenter, det skal bygges ny skole og barnehage, det blir ny E6 gjennom Biri og et område ved Vismunda skal klargjøres for næring. Vi vil gjerne høre dine innspill og idéer til disse prosjektene.

Les om prosjektene og gi dine innspill på nettsiden til Biri bygdelab.

Gjennom et bylabsamarbeid mellom Hunton, Syljuåsen, Natre, DNT og Gjøvik kommune vil det i løpet av høsten 2021 bli ei bybadstue i Fredevika.