For ansatte

Klikk på linken og logg deg inn med brukernavn og passord. Brukerstøtte på tjenestene er kun tilgjengelig mellom 08.00 og 15.30 på virkedager.

Webmail (for å lese mailen din)

MinGat

Visma.net Expense (reiseregning)

Ansatt VISMA

Workplace 

ReKs - Regionalt kompetansesamarbeid (Regionale kurs i helsesektoren)

Kurs Helse og omsorg (Interne kurs i helsesektoren)

Webtilgang - KUN for hjemmekontorbrukere

  • Hvis du - når du klikker på Webtilgang-linken ovenfor -  får denne feilmeldingen:
    "Cannot connect to the Citrix XenApp server. SSL Error 61: You have not chosen to trust "Geo Tryst SSL CA - G3", the issuer of the servers security vertificate."
    må du klikke her for å se hva du skal gjøre.

Fjernhjelp - brukes kun etter anmodning fra IKT  (Når du får spørsmålet "Vil du kjøre eller lagre TeamViewerQS...." så klikk Kjør)

Egenerklæringsskjema for tuberkulose, meslinger og MRSA (innlogging via ID-porten)
Skjemaet skal fylles ut og sendes inn før oppstart i arbeid i stillinger med direkte kontakt med pasienter, pleietrengende og barn/ungdom.

Sist endret: 14.09.2017