Avlastning

Hvem kan søke?

 • du som gir omsorgen må ha behov for avlastning for fortsatt å kunne ivareta omsorgsbehovet i hjemmet
 • du kan være et familiemedlem eller en frivillig omsorgsgiver
 • omsorgsansvaret må være langvarig og tyngende
 • gjelder omsorgsansvar både for barn, unge, voksne, eldre og funksjonshemmede

Hvordan søke?

Vi har innført elektronisk søknad om helse og omsorgstjenester. Klikk på linken nedenfor og fyll ut søknaden elektronisk. Her beskriver du din situasjon og hva du mener du trenger hjelp til i din situasjon. Du logger deg inn via ID-porten. For å få logge deg inn på tjenester fra stat og kommune på nett må du ha en elektronisk ID (e-ID).  I ID-porten kan du velge mellom fem alternativer for elektronisk ID: MinID, BankID på mobil, BankID, Buypass eller Commfides. En elektronisk ID er viktig for å bekrefte at du er den du utgir deg for å være. For mer informasjon om ID-port se her: http://eid.difi.no/nb/id-porten

Søk om avlastning (elektronisk skjema)

Søk om avlastning (papirversjon)

For papirversjon: send utfylt og signert søknadsskjema til Tildeling og koordinering 
Mer informasjon om Tildeling og koordinering finner du her

Papirsøknad sendes til:

Gjøvik kommune
Helse og omsorg
Tildeling og koordinering
Postboks 630
2810 GJØVIK

Områder/forhold som ikke gir rett til avlastning

 • omsorgsgivers behov for barnevakt
 • at omsorgsgiver mangler nettverk er ikke alene et kriterium
 • en diagnose eller bestemt type funksjonshemming er ikke alene et kriterium
 • erstatning for andre tiltak som man har tilbud om, men ikke ønsker å benytte, for eksempel SFO eller hjemmesykepleie

Avlastningstilbud

Det vurderes i hver enkelt sak, i samråd med søker, hva som er mest hensiktsmessig.
Avlastning kan gis i form av:

 • døgnopphold i sykehjem
 • døgnopphold i avlastningsenhet for barn og unge med funksjonsnedsettelser
 • opphold hjemme hos private avlastere
 • ulike tilbud på dagtid

Pris

Tjenesten er gratis

Sist endret: 12.09.2018
Tildeling og koordinering

Besøksadresse:

Kauffeldts plass 1
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 97 77

Kontaktperson: Britt Grethe Stensby Hagen

Tittel: Tjenesteleder

Telefon: 61 18 97 76