Brukerstyrt personlig assistent

Hva er BPA?

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er et tilbud til deg som har sterkt nedsatt funksjonsevne og er helt avhengig av hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Ordningen innebærer at du selv er arbeidsleder og ansetter de personene du ønsker skal hjelpe deg.

Hvem kan søke?

Du som bor hjemme eller oppholder deg i Gjøvik kommune og

  • er helt avhengig av hjelp for å greie dagliglivets gjøremål
  • har et hjelpebehov som er omfattende og av varig karakter
  • du eller dine pårørende har evne og vilje til å ta ansvar for opplæring av dine personlige assistenter
  • du eller dine pårørende har evne og vilje til å planlegge din hverdag og fungere som arbeidsleder

BPA kan også gis som avlastningstilbud til familier med funksjonshemmede barn.

Hvordan søke?

Vi har innført elektronisk søknad om helse og omsorgstjenester. Klikk på linken nedenfor og fyll ut søknaden elektronisk. Her beskriver du din situasjon og hva du mener du trenger hjelp til i din situasjon. Du logger deg inn via ID-porten. For å få logge deg inn på tjenester fra stat og kommune på nett må du ha en elektronisk ID (e-ID).  I ID-porten kan du velge mellom fem alternativer for elektronisk ID: MinID, BankID på mobil, BankID, Buypass eller Commfides. En elektronisk ID er viktig for å bekrefte at du er den du utgir deg for å være. For mer informasjon om ID-port se her: http://eid.difi.no/nb/id-porten .

Søk om BPA (elektronisk)

Søknad om BPA - Brukerstyrt Personlig Assistent (papirversjon)

Send utfylt og signert søknadsskjema til Tildeling og koordinering 
Mer informasjon om Tildeling og koordinering finner du her

Papirsøknad sendes til:
Gjøvik kommune
Helse og omsorg
Tildeling og koordinering
Postboks 630
2810 GJØVIK

Hva kan du forvente av oss

Praktisk bistand og opplæring omfatter både husholdningsoppgaver og direkte personlig bistand, som for eksempel påkledning, hygiene og mat.

Tjenester som krever medisinsk kompetanse, skal normalt ikke inngå i oppgavene.

Det går godt an å kombinere ulike tjenester når det gir den mest hensiktsmessige hjelpen. Brukerstyrt personlig assistent kan kombineres med for eksempel nattjeneste eller bistand fra sykepleier.

Organisering av BPA ordningen

Når du har fått vedtak av kommunene på å organisere dine tjenester i en BPA ordning har du flere muligheter for bistand til administrering av ordningen din.

Jfr. Ri\undskriv I-9/2015 som omhandler Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er det tre muligheter å administrere BPA ordningen på.

I Gjøvik kommune kan man velge innen alle tre arbeidsgivermulighetene. Arbeidsgiveransvaret kan ligge hos:

  • kommunen
  • en privat leverandør
  • brukeren selv (krever at brukeren selv oppretter eget foretak)

I Gjøvik kommune ble det i 2015 gjennomført en Tjenestekonsesjon for kjøp av private tjenester vedrørende levering av BPA tjenester. Det betyr at Gjøvik kommunes innbyggere med vedtak på BPA kan velge mellom 15 private leverandører av BPA.

Liste over private leverandører godkjent i Gjøvik kommune i perioden 1.5.2019 til 30.4.2024
Aberia Avlastning/BPA AS
Abri Dialogue AS
AssisterMeg AS
Ditt tiltak AS
Heimta Vitale AS
Hjemmebest Personlig Assistanse AS
Human care assistanse AS
JAG Assistanse AS
Olivia Assistanse AS
Optimal Assistanse AS
Prima Omsorg AS
Stendi Assistanse
Uloba - independent Living Norge SA 
Unicare BAB AS
Vanadis Velferd AS

 

Hva koster tjenesten?

Deler av den praktiske bistanden til hushold kan være hjemmehjelp, som du i tilfelle må betale for etter gjeldende satser.

Betalingssatser for omsorgstjenester

Sist endret: 18.06.2019
Tildeling og koordinering

Besøksadresse:

Kauffeldts plass 1
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 97 77

Kontaktperson: Britt Grethe Stensby Hagen

Tittel: Tjenesteleder

Telefon: 61 18 97 76