Demensomsorg

Demensomsorg i Gjøvik

På nettstedet http://gjovik.demensvennlig.no/  finner du  6 videoer og informasjon om muligheter for personer med demens og deres pårørende i Gjøvik kommune. 

Helse og omsorg har i samarbeid med tjenestedesignbyrået Comte utarbeidet http://gjovik.demensvennlig.no/  som inneholder kortfattet informasjon til innbyggere med demens og deres pårørende. Dette som en del i å bli et mer Demensvennlig samfunn.

Ved mistanke om demens - utredning og diagnose

Har du mistanke om at du eller noen av dine kan ha demens, ta kontakt med din fastlege eller Demensteamet i hjemmetjenesten der du bor.

Utredning av demens skal i utgangspunktet foretas av Demensteamet, i tett samarbeid med pårørende og fastlege.

I utredningen brukes standardiserte spørreskjema både for personen som er rammet og for pårørende. Opplysninger fra pårørende er viktig i en demensutredning. Fastlegen bistår i utredningen med supplerende undersøkelser, medisingjennomgang og diagnostisering.

Demensteamene samarbeider med kommunens demenskoordinator, som blant annet følger opp yngre personer med demens. 

Tilstander som utredes av spesialisthelsetjenesten:

  • personen er under 65 år
  • personer med rask sykdomsutvikling
  • personer som har store utfordringer knyttet til atferd
  • personer med utviklingshemming

Henvisning til spesialisthelsetjenensten gjøres av fastlegen.

Møteplass "Å leve med demens"

Har du fått demens, og ønsker å treffe andre i samme situasjon? Velkommen til undervisning, samtale og sosialt samvær:

Informasjon og tidspunkt for samtalegruppe VÅR 2019

Pårørende til person med demens?

Åpne tema- og hyggekvelder

Gjøvik kommune samarbeider med Gjøvik demensforening om temamøter. Møtene er åpne for alle interesserte og er et hyggelig møtested både for de som selv har demens, pårørende og andre. 

Informasjon og program for åpne temamøter høsten 2019 er nå publisert. NB! Møtene er lagt til Åslundmarka omsorgssenter, Rådyrvn 5, i Hunndalen 

Pårørendeskole

Pårørendeskole arrangeres interkommunalt hver vår i samarbeid med Gjøvik demensforening. Temaene som gjennomgås er sykdomslære, kommunikasjon, å leve med demens, lover og rettigheter, hjelpemidler og kommunens tilbud.

Vårens påørendeskole har oppstart 6.mars 2019. Program og detaljer for påmelding finenr du vedlagt. Pårørendeskole vinter/vår 2019. 

Samtalegruppe for pårørende

Er du pårørende til en person som har fått demens? Velkommen til samtalegruppe.

Samtalegruppe for pårørende høst/vinter 2019

Demens midt i livet

Møteplass for mestring.  
Dette er et kurstilbud for deg som har fått demens før 65-årsalder og din nærmeste pårørende, fortrinnsvis ektefelle/partner. Det arrangeres på Honne hotell og konferansesenter, Biri den 22.- 24. mai 2019.  Dette er et samarbeid mellom Hukommelsesklinikken ved Sykehuset Innlandet, kommuner i regionen, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Aldring og helse.

Invitasjonen for Møteplass for mestring 2019 finner du her.

 

Demens midt i livet
– et årlig kurstilbud for deg som har fått demens før fylte 65, sammen med din pårørende. Mer informasjon finner du i denne lenken (ekstern lenke) på Aldring og helse sine nettsider

Ring en likeperson

Nasjonalforeningen tilbyr egen telefonlinje hvor du kan snakke med andre pårørende om demens. En likeperson er ikke en fagperson, men en som selv har erfaringer som pårørende, og har fått opplæring i det å være likeperson. Alle likepersoner har taushetsplikt.

https://nasjonalforeningen.no/likeperson

Barn og unge som pårørende til personer med demens

Her finner du et informasjonshefte som er beregnet på ungdom som har en mor eller far med demens. Ungdom med en bestemor, en bestefar, en tante eller kanskje en onkel med demens, kan også ha nytte av å lese det som står i dette heftet.

På denne linken  http://hvemsermeg.no/finner du en flott og informativ nettside med blant annet informasjon om kurs/sommerleir etc i nasjonal regi. Den tar for seg "Demens" forklart på en enkel måte for barn og unge pårørende - "Hva skjer med mamma eller pappa?".

Et annet nettsted for unge pårørende er https://tidtilung.no "Tid til å være ung" i regi av Aldring og Helse.

Kurs for unge pårørende

Har du en mor eller far med demens og er mellom 18 og 30 år, så kan du melde deg på kurs. Kurset samler unge fra hele landet og har som mål at deltagerne kan få økt kunnskap om demens, snakke med fagpersoner, delta på felles aktiviteter og dele erfaringer med andre i samme situasjon. Kurset starter fredag kveld og avsluttes med lunsj søndag. Alle utgifter til reise og opphold blir dekket gjennom tilskuddsordning.

Les mer og søk her Begrenset antall plasser - først til mølla....
Tjøme 22-24.mars 2019
Selbu 13-15. september 2019

Helgekursene Tid til å være ung? arrangeres av Aldring og helse i samarbeid med alderspsykiatriske enheter ved sykehusene Sørlandet, Vestfold,  Telemark, Levanger og Namsos, nevrologisk avdeling ved St. Olavs hospital, Ressurssenter for demens og Lavollen aktivitetssenter i Trondheim kommune, samt Nasjonalforeningen for folkehelsen. Arbeidet er på oppdrag fra Helsedirektoratet og en del av pårørendetiltakene i Demensplan 2020.


Landsdekkende sommerleir - "Hvem ser meg?"
I juli 2019 arrangeres landsdekkende sommerleir -  for barn og unge under 18 år som har en mamma eller pappa med demens, der den friske forelderen eller en annen voksen ressursperson også deltar. Sommerleieren administres av Aldring og helse, i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Flyer om sommerleir

Link til påmeldingsskjema

Informasjonsfilmer om demens

Hva er demens?: https://vimeo.com/49445133 (ekstern lenke)

Gode stunder - å kommunisere med personer med demens: https://vimeo.com/57856521 (ekstern lenke)

Demensplan 2018 - 2025

«Demensplan 2018 - 2025, et mer demensvennlig samfunn» skal bidra til å videreføre Gjøvik kommunes arbeid med demensomsorg og utvikle tjenestene slik at kommunen står godt rustet til å møte morgendagens omsorgsbehov.  Les planen her

Demensvennlig samfunn

Gjøvik kommune har skrevet under avtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om å bli et demensvennlig samfunn.

Mer informasjon om avtalen kan du lese i denne linken  

Hva vil det si å være et demensvennlig samfunn? (infoark)

Nasjonalforeningen Gjøvik Demensforening

Her finner du brosjyren med informasjon om Nasjonalforeningen Gjøvik Demensforening. I denne finner du også nyttig tips og kontaktinformasjon.

Brosjyre Nasjonalforeningen Gjøvik Demensforening (2019/2020)

Oversikt over våre åpne temamøter høsten 2019

Demenskoordinator

Janicke Lundhaug 

Epost: janicke.lundhaug@gjovik.kommune.no Mobil: 959 86 355 

Sist endret: 31.10.2019