Demensomsorg

Demensomsorg i Gjøvik

På nettstedet http://gjovik.demensvennlig.no/  finner du  6 videoer og informasjon om muligheter for personer med demens og deres pårørende i Gjøvik kommune. 

Helse og omsorg har i samarbeid med tjenestedesignbyrået Comte utarbeidet http://gjovik.demensvennlig.no/  som inneholder kortfattet informasjon til innbyggere med demens og deres pårørende. Dette som en del i å bli et mer Demensvennlig samfunn.

Ved mistanke om demens - utredning og diagnose

Har du mistanke om at du eller noen av dine kan ha demens, ta kontakt med din fastlege eller Demensteamet i hjemmetjenesten der du bor.

Utredning av demens skal i utgangspunktet foretas av Demensteamet, i tett samarbeid med pårørende og fastlege.

I utredningen brukes standardiserte spørreskjema både for personen som er rammet og for pårørende. Opplysninger fra pårørende er viktig i en demensutredning. Fastlegen bistår i utredningen med supplerende undersøkelser, medisingjennomgang og diagnostisering.

Demensteamene samarbeider med kommunens demenskoordinator, som blant annet følger opp yngre personer med demens. 

Tilstander som utredes av spesialisthelsetjenesten:

  • personen er under 65 år
  • personer med rask sykdomsutvikling
  • personer som har store utfordringer knyttet til atferd
  • personer med utviklingshemming

Henvisning til spesialisthelsetjenensten gjøres av fastlegen.

Møteplass "Å leve med demens"

Har du fått demens, og ønsker å treffe andre i samme situasjon? Velkommen til undervisning, samtale og sosialt samvær:

Informasjon og tidspunkt for samtalegruppe VINTER/VÅR 2020 

Pårørende til person med demens?

Åpne tema- og hyggekvelder

Gjøvik kommune samarbeider med Gjøvik demensforening om temamøter. Møtene er åpne for alle interesserte og er et hyggelig møtested både for de som selv har demens, pårørende og andre. 

Informasjon og program for åpne temamøter våren 2020 er nå publisert. NB! Møtene er lagt til Åslundmarka omsorgssenter, Rådyrvn 5, i Hunndalen 

Pårørendeskole

Pårørendeskole arrangeres interkommunalt hver vår i samarbeid med Gjøvik demensforening. Temaene som gjennomgås er sykdomslære, kommunikasjon, å leve med demens, lover og rettigheter, hjelpemidler og kommunens tilbud.

Vårens påørendeskole har oppstart 4.mars 2020. Program og detaljer for påmelding finner du vedlagt. Pårørendeskole vinter/vår 2020. 

Samtalegruppe for pårørende

Er du pårørende til en person som har fått demens? Velkommen til samtalegruppe.

Samtalegruppe for pårørende vinter/vår 2020

Ring en likeperson

Nasjonalforeningen tilbyr egen telefonlinje hvor du kan snakke med andre pårørende om demens. En likeperson er ikke en fagperson, men en som selv har erfaringer som pårørende, og har fått opplæring i det å være likeperson. Alle likepersoner har taushetsplikt.

https://nasjonalforeningen.no/likeperson

Barn og unge som pårørende til personer med demens

Her finner du et informasjonshefte som er beregnet på ungdom som har en mor eller far med demens. Ungdom med en bestemor, en bestefar, en tante eller kanskje en onkel med demens, kan også ha nytte av å lese det som står i dette heftet.

På denne linken  http://hvemsermeg.no/finner du en flott og informativ nettside med blant annet informasjon om kurs/sommerleir etc i nasjonal regi. Den tar for seg "Demens" forklart på en enkel måte for barn og unge pårørende - "Hva skjer med mamma eller pappa?".

Et annet nettsted for unge pårørende er https://tidtilung.no "Tid til å være ung" i regi av Aldring og Helse.

Informasjonsfilmer om demens

Hva er demens?: https://vimeo.com/49445133 (ekstern lenke)

Gode stunder - å kommunisere med personer med demens: https://vimeo.com/57856521 (ekstern lenke)

Demensplan 2018 - 2025

«Demensplan 2018 - 2025, et mer demensvennlig samfunn» skal bidra til å videreføre Gjøvik kommunes arbeid med demensomsorg og utvikle tjenestene slik at kommunen står godt rustet til å møte morgendagens omsorgsbehov.  Les planen her

Demensvennlig samfunn

Gjøvik kommune har skrevet under avtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om å bli et demensvennlig samfunn.

Mer informasjon om avtalen kan du lese i denne linken  

Hva vil det si å være et demensvennlig samfunn? (infoark)

Nasjonalforeningen Gjøvik Demensforening

Her finner du brosjyren med informasjon om Nasjonalforeningen Gjøvik Demensforening. I denne finner du også nyttig tips og kontaktinformasjon.

Brosjyre Nasjonalforeningen Gjøvik Demensforening (2019/2020)

Demenskoordinator

Janicke Lundhaug 

Epost: janicke.lundhaug@gjovik.kommune.no Mobil: 959 86 355 

Sist endret: 13.01.2020