Demensplan 2018 - 2025

«Demensplan 2018 - 2025, et mer demensvennlig samfunn» skal bidra til å videreføre Gjøvik kommunes arbeid med demensomsorg og utvikle tjenestene slik at kommunen står godt rustet til å møte morgendagens omsorgsbehov.

Her finner du den vedtatte planen: "Demensplan 2018 - 2025, et mer demensvennlig samfunn"

 

Sist endret: 06.09.2018